[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk Kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov a ich učiteľov Wed, 19 Jun 2019 10:52:52 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/413/kvalitne-zazemie-pre-nadanych-ziakov-studentov-a-ich-ucitelov http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/413/kvalitne-zazemie-pre-nadanych-ziakov-studentov-a-ich-ucitelov Veda v Centre jún 2019: Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie Mon, 10 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/411/veda-v-centre-jun-2019-radon-v-zivotnom-prostredi-meranie-rizika-a-aplikacie http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/411/veda-v-centre-jun-2019-radon-v-zivotnom-prostredi-meranie-rizika-a-aplikacie Veda v divadle: Rôzne pohľady na Mendelejevovu periodickú sústavu prvkov a využitie prvkov v umení Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/412/veda-v-divadle-rozne-pohlady-na-mendelejevovu-periodicku-sustavu-prvkov-a-vyuzitie-prvkov-v-umeni http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/412/veda-v-divadle-rozne-pohlady-na-mendelejevovu-periodicku-sustavu-prvkov-a-vyuzitie-prvkov-v-umeni Júnová bratislavská vedecká cukráreň 2019: Mozog v strese: Čo sa deje v našich hlavách, keď sme pod tlakom? Tue, 04 Jun 2019 13:50:13 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/409/junova-bratislavska-vedecka-cukraren-2019-mozog-v-strese-co-sa-deje-v-nasich-hlavach-ked-sme-pod-tla http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/409/junova-bratislavska-vedecka-cukraren-2019-mozog-v-strese-co-sa-deje-v-nasich-hlavach-ked-sme-pod-tla VEDET – AJ TENTO ROK SKÁČEME DO VEDY Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/410/vedet-aj-tento-rok-skaceme-do-vedy http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/410/vedet-aj-tento-rok-skaceme-do-vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priblíži spolu s ďalšími významnými inštitúciami boje o Slovensko a Francúzsku vojenskú misiu v roku 1919 Thu, 23 May 2019 11:08:29 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/408/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-priblizi-spolu-s-dalsimi-vyznamnymi-instituciami-boje-o http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/408/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-priblizi-spolu-s-dalsimi-vyznamnymi-instituciami-boje-o Májová bratislavská vedecká cukráreň 2019: Aurel Stodola, otec parných turbín: Z Liptova do Zürichu a späť domov Tue, 07 May 2019 08:59:38 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/407/majova-bratislavska-vedecka-cukraren-2019-aurel-stodola-otec-parnych-turbin-z-liptova-do-zurichu-a-s http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/407/majova-bratislavska-vedecka-cukraren-2019-aurel-stodola-otec-parnych-turbin-z-liptova-do-zurichu-a-s 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie si pripomenie aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fri, 26 Apr 2019 10:59:58 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/406/15-vyrocie-vstupu-slovenska-do-europskej-unie-si-pripomenie-aj-univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-ko http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/406/15-vyrocie-vstupu-slovenska-do-europskej-unie-si-pripomenie-aj-univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-ko Umenie z Ďalekého východu zavíta do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Thu, 25 Apr 2019 15:12:19 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/405/umenie-z-dalekeho-vychodu-zavita-do-botanickej-zahrady-upjs-v-kosiciach http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/405/umenie-z-dalekeho-vychodu-zavita-do-botanickej-zahrady-upjs-v-kosiciach O budúcnosti na pracovnom trhu porozprávajú na Dni kariéry 2019 na UPJŠ v Košiciach Wed, 10 Apr 2019 10:53:45 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/403/o-buducnosti-na-pracovnom-trhu-porozpravaju-na-dni-kariery-2019-na-upjs-v-kosiciach http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/403/o-buducnosti-na-pracovnom-trhu-porozpravaju-na-dni-kariery-2019-na-upjs-v-kosiciach Veda v Centre apríl 2019: Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie Wed, 10 Apr 2019 10:49:43 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/402/veda-v-centre-april-2019-crevny-mikrobiom-probiotika-a-zdravie http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/402/veda-v-centre-april-2019-crevny-mikrobiom-probiotika-a-zdravie Veda v Centre marec 2019: Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/401/veda-v-centre-marec-2019-ako-sa-rodilo-a-rozvijalo-divadlo-na-slovensku http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/401/veda-v-centre-marec-2019-ako-sa-rodilo-a-rozvijalo-divadlo-na-slovensku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si pripomenie Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede Mon, 11 Feb 2019 17:41:33 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/400/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-si-pripomenie-medzinarodny-den-zien-a-dievcat-vo-vede http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/400/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-si-pripomenie-medzinarodny-den-zien-a-dievcat-vo-vede Otvorenie a úvodný program DOD v Aule LF UPJŠ Fri, 08 Feb 2019 11:06:26 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/399/otvorenie-a-uvodny-program-dod-v-aule-lf-upjs http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/399/otvorenie-a-uvodny-program-dod-v-aule-lf-upjs Výskum v Sudáne úspešne pokračuje Fri, 08 Feb 2019 11:02:56 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/398/vyskum-v-sudane-uspesne-pokracuje http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/398/vyskum-v-sudane-uspesne-pokracuje