[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk Dynamická socha Fri, 23 Aug 2019 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/dynamicka-socha http://vedanadosah.cvtisr.sk/dynamicka-socha Viera Čeplíková Viera Čeplíková Naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu, vyplýva z auditu Európskeho dvora adítorov Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/nase-zdravie-stale-nema-dostatocnu-ochranu-vyplyva-z-auditu-europskeho-dvora-aditorov http://vedanadosah.cvtisr.sk/nase-zdravie-stale-nema-dostatocnu-ochranu-vyplyva-z-auditu-europskeho-dvora-aditorov Mária Izakovičová Mária Izakovičová Ako zvládnuť prechod od doby papierovej do doby digitálnej Thu, 22 Aug 2019 16:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/ako-zvladnut-prechod-od-doby-papierovej-do-doby-digitalnej http://vedanadosah.cvtisr.sk/ako-zvladnut-prechod-od-doby-papierovej-do-doby-digitalnej Viera Čeplíková Viera Čeplíková Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Thu, 22 Aug 2019 10:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/oslavy-75-vyrocia-slovenskeho-narodneho-povstania-v-banskej-bystrici http://vedanadosah.cvtisr.sk/oslavy-75-vyrocia-slovenskeho-narodneho-povstania-v-banskej-bystrici Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ neprispeje k zlepšeniu životného prostredia Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/spolocna-polnohospodarska-politika-eu-neprispeje-k-zlepseniu-zivotneho-prostredia http://vedanadosah.cvtisr.sk/spolocna-polnohospodarska-politika-eu-neprispeje-k-zlepseniu-zivotneho-prostredia Mária Izakovičová Mária Izakovičová Pátranie po látke skvalén Wed, 21 Aug 2019 18:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/patranie-po-latke-skvalen http://vedanadosah.cvtisr.sk/patranie-po-latke-skvalen Viera Čeplíková Viera Čeplíková Časy, keď bolo striebro vzácnejšie ako zlato Wed, 21 Aug 2019 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/casy-ked-bolo-striebro-vzacnejsie-ako-zlato http://vedanadosah.cvtisr.sk/casy-ked-bolo-striebro-vzacnejsie-ako-zlato Viera Čeplíková Viera Čeplíková Unikátne miesto s funkčnou mlynskou technológiou. Navštívte Schaubmarov mlyn v Pezinku Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/unikatne-miesto-s-funkcnou-mlynskou-technologiou-navstivte-schaubmarov-mlyn-v-pezinku http://vedanadosah.cvtisr.sk/unikatne-miesto-s-funkcnou-mlynskou-technologiou-navstivte-schaubmarov-mlyn-v-pezinku Viera Čeplíková Viera Čeplíková Fínske predsedníctvo stavia na udržateľnej budúcnosti aj vo vede a výskume Tue, 20 Aug 2019 17:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/finske-predsednictvo-stavia-na-udrzatelnej-buducnosti-aj-vo-vede-a-vyskume http://vedanadosah.cvtisr.sk/finske-predsednictvo-stavia-na-udrzatelnej-buducnosti-aj-vo-vede-a-vyskume Mária Izakovičová Mária Izakovičová Skúmajú sa materiály vhodné pre modernú elektroniku a senzoriku Tue, 20 Aug 2019 13:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/skumaju-sa-materialy-vhodne-pre-modernu-elektroniku-a-senzoriku http://vedanadosah.cvtisr.sk/skumaju-sa-materialy-vhodne-pre-modernu-elektroniku-a-senzoriku Viera Čeplíková Viera Čeplíková Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/armada-v-povstani-slovenske-narodne-povstanie-1944 http://vedanadosah.cvtisr.sk/armada-v-povstani-slovenske-narodne-povstanie-1944 Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Riešenie pre seniorov prináša startup SmartSenior Mon, 19 Aug 2019 14:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/riesenie-pre-seniorov-prinasa-startup-smartsenior http://vedanadosah.cvtisr.sk/riesenie-pre-seniorov-prinasa-startup-smartsenior Viera Čeplíková Viera Čeplíková Prečo potrebujeme dýchať? Mon, 19 Aug 2019 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/preco-potrebujeme-dychat http://vedanadosah.cvtisr.sk/preco-potrebujeme-dychat Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Vstup do komerčných solárií budú môcť v budúcom roku využívať len dospelí Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/vstup-do-komercnych-solarii-budu-moct-v-buducom-roku-vyuzivat-len-dospeli http://vedanadosah.cvtisr.sk/vstup-do-komercnych-solarii-budu-moct-v-buducom-roku-vyuzivat-len-dospeli Mária Izakovičová Mária Izakovičová Vystupovať! Čaká vás Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Sun, 18 Aug 2019 14:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/vystupovat-caka-vas-muzeum-dopravy-v-rajeckych-tepliciach http://vedanadosah.cvtisr.sk/vystupovat-caka-vas-muzeum-dopravy-v-rajeckych-tepliciach Viera Čeplíková Viera Čeplíková