[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk výstava|Medzinárodná výstava bonsajov v BZ UPJŠ 2020 Thu, 30 Apr 2020 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7881/vystavamedzinarodna-vystava-bonsajov-v-bz-upjs-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7881/vystavamedzinarodna-vystava-bonsajov-v-bz-upjs-2020 festival|Filmový festival AFO Academia Film Olomouc 2020 Tue, 28 Apr 2020 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7943/festivalfilmovy-festival-afo-academia-film-olomouc-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7943/festivalfilmovy-festival-afo-academia-film-olomouc-2020 prezentácia|Namakaný deň 2020 Wed, 08 Apr 2020 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8025/prezentacianamakany-den-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8025/prezentacianamakany-den-2020 konferencia|Bratislava OpenCamp 2020 Sat, 04 Apr 2020 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7869/konferenciabratislava-opencamp-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7869/konferenciabratislava-opencamp-2020 Veda v CENTRE: Aká je expiračná doba ľudského mozgu? Odvrátená tvár starnutia (2020-03) Thu, 26 Mar 2020 17:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8083/veda-v-centre-aka-je-expiracna-doba-ludskeho-mozgu-odvratena-tvar-starnutia-2020-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8083/veda-v-centre-aka-je-expiracna-doba-ludskeho-mozgu-odvratena-tvar-starnutia-2020-03 prednáška|Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied 2020-02 Thu, 26 Mar 2020 14:30:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8073/prednaskaprednasky-v-ramci-klubu-ucitelov-geovied-2020-02 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8073/prednaskaprednasky-v-ramci-klubu-ucitelov-geovied-2020-02 Bratislavská vedecká cukráreň: Klimatická zmena: Dokážeme si udržať svoj komfort, a zároveň zlepšiť vyhliadky ľudstva? (2020-03) Tue, 17 Mar 2020 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8077/bratislavska-vedecka-cukraren-klimaticka-zmena-dokazeme-si-udrzat-svoj-komfort-a-zaroven-zlepsit-vyh http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8077/bratislavska-vedecka-cukraren-klimaticka-zmena-dokazeme-si-udrzat-svoj-komfort-a-zaroven-zlepsit-vyh prezentácia|Deň otvorených dverí FSV UCM v Trnave (2020-03) Thu, 12 Mar 2020 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7927/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fsv-ucm-v-trnave-2020-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7927/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fsv-ucm-v-trnave-2020-03 prezentácia|Deň otvorených dverí IFBLR UCM v Trnave (2020-03) Wed, 11 Mar 2020 10:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7929/prezentaciaden-otvorenych-dveri-ifblr-ucm-v-trnave-2020-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7929/prezentaciaden-otvorenych-dveri-ifblr-ucm-v-trnave-2020-03 výstava|Orchidey - skvosty v ríši rastlín 2020 Fri, 28 Feb 2020 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7879/vystavaorchidey-skvosty-v-risi-rastlin-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7879/vystavaorchidey-skvosty-v-risi-rastlin-2020 prednáška|Na káve s VLK-om 2020-02 Prečo sa koraly neusmievajú? Thu, 27 Feb 2020 19:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8079/prednaskana-kave-s-vlk-om-2020-02-preco-sa-koraly-neusmievaju http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8079/prednaskana-kave-s-vlk-om-2020-02-preco-sa-koraly-neusmievaju Veda v CENTRE: Nové technológie pre 5G siete (2020-02) Thu, 27 Feb 2020 17:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8059/veda-v-centre-nove-technologie-pre-5g-siete-2020-02 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8059/veda-v-centre-nove-technologie-pre-5g-siete-2020-02 prezentácia|Science Slam SAV 2020 Wed, 26 Feb 2020 18:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7977/prezentaciascience-slam-sav-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7977/prezentaciascience-slam-sav-2020 prednáška|Stretnutia s minulosťou Pod zelenou klenbou (2020-02) Wed, 26 Feb 2020 17:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7971/prednaskastretnutia-s-minulostou-pod-zelenou-klenbou-2020-02 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7971/prednaskastretnutia-s-minulostou-pod-zelenou-klenbou-2020-02 výstava|Nežná krása orchideí 2020 Wed, 26 Feb 2020 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8047/vystavanezna-krasa-orchidei-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/8047/vystavanezna-krasa-orchidei-2020