Rektor UK v Bratislave ocenil výnimočných študentov aj pedagógov

21. nov. 2018 • Iný

Rektor UK v Bratislave ocenil výnimočných študentov aj pedagógov

Prístroj merajúci fyziologické funkcie človeka, programovanie v SAS, Vzdelaním za lepším životom či Prírodovedecká kvapka krvi. To je len malá ukážka toho, čím sa zaoberajú študenti, ktorých za vynikajúce študijné výsledky a výnimočné schopnosti či talent ocenil rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Udialo sa tak v aule univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, pričom vybratých bolo 30 úspešných študentov a tiež 30 pedagógov, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

Rektor oceneným študentom a pedagógom v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

V tridsiatke ocenených, ktorí si prebrali akademickú pochvalu rektora, sú napríklad Martin Pekarčík z Lekárskej fakulty UK, víťaz súťaže Veľvyslanectvo mladých a Slovak University Startup Cup 2018 a reprezentant v medzinárodnej súťaži startup projektov v Kodani s projektom S-case (prístroj merajúci fyziologické funkcie človeka), Michal Mikuláš z Filozofickej fakulty UK, ocenený Spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry 1. cenou v kategórii umelecký preklad, Jozef Kováč z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý sa nadštandardne zapája do pedagogického procesu a spolupodieľal sa na príprave a výučbe nového predmetu „programovanie v SAS“ a výberových cvičení z pravdepodobnosti a štatistiky, Lukáš Kuppé, študent Fakulty managementu UK, ktorý v rámci projektu Vzdelaním za lepším životom spolu so spolužiakmi sprostredkoval vysokoškolské štúdium deťom s onkologickým ochorením, Jakub Šimoňák z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, účastník XXIII. zimných olympijských hier 2018 v Pchongjangu či Lucia Pacalajová z Prírodovedeckej fakulty UK, hlavná organizátorka Prírodovedeckej kvapky krvi a propagátorka prírodovedného štúdia v rámci projektu Mini-Erasmus – Zaži vysokú školu.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Mgr. Lenka Miller, poverená zastupovaním vedúcej, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/medzi-ocenenymi-studentmi-je-startupista-programator-ci-reprezentant-olympijskych-hier/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
12. apríla 1961 vyletel do vesmíru prvý človek – ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.
Zistite viac