Rektor UK v Bratislave ocenil výnimočných študentov aj pedagógov

21. nov. 2018 • Iný

Rektor UK v Bratislave ocenil výnimočných študentov aj pedagógov

Prístroj merajúci fyziologické funkcie človeka, programovanie v SAS, Vzdelaním za lepším životom či Prírodovedecká kvapka krvi. To je len malá ukážka toho, čím sa zaoberajú študenti, ktorých za vynikajúce študijné výsledky a výnimočné schopnosti či talent ocenil rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Udialo sa tak v aule univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, pričom vybratých bolo 30 úspešných študentov a tiež 30 pedagógov, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

Rektor oceneným študentom a pedagógom v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

V tridsiatke ocenených, ktorí si prebrali akademickú pochvalu rektora, sú napríklad Martin Pekarčík z Lekárskej fakulty UK, víťaz súťaže Veľvyslanectvo mladých a Slovak University Startup Cup 2018 a reprezentant v medzinárodnej súťaži startup projektov v Kodani s projektom S-case (prístroj merajúci fyziologické funkcie človeka), Michal Mikuláš z Filozofickej fakulty UK, ocenený Spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry 1. cenou v kategórii umelecký preklad, Jozef Kováč z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý sa nadštandardne zapája do pedagogického procesu a spolupodieľal sa na príprave a výučbe nového predmetu „programovanie v SAS“ a výberových cvičení z pravdepodobnosti a štatistiky, Lukáš Kuppé, študent Fakulty managementu UK, ktorý v rámci projektu Vzdelaním za lepším životom spolu so spolužiakmi sprostredkoval vysokoškolské štúdium deťom s onkologickým ochorením, Jakub Šimoňák z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, účastník XXIII. zimných olympijských hier 2018 v Pchongjangu či Lucia Pacalajová z Prírodovedeckej fakulty UK, hlavná organizátorka Prírodovedeckej kvapky krvi a propagátorka prírodovedného štúdia v rámci projektu Mini-Erasmus – Zaži vysokú školu.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Mgr. Lenka Miller, poverená zastupovaním vedúcej, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/medzi-ocenenymi-studentmi-je-startupista-programator-ci-reprezentant-olympijskych-hier/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Ľadovce poskytujú dôležité živiny pre morské ekosystémy, do ktorých vteká roztopená voda z ľadovcov.
Zistite viac