Rastliny sú fascinujúce

09. apr. 2019 • Prírodné vedy

Rastliny sú fascinujúce

Z jedného malého semienka zasadeného do pôdy môžu vzniknúť rôznorodé zelené životy – od malých bylín až po veľké stromy, alebo od okrasných kvetov až po kultúrne plodiny, ktoré všetky živočíchy a celé ľudstvo potrebujú pre prežitie na tejto planéte. Biológovia rastlín odhadujú, že celkový počet rastlinných druhov je približne 250 000.

A práve o rastlinách, ich význame a nenahraditeľnej úlohe v živote človeka je medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2012. Aktivita organizovaná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO) si kladie za cieľ fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Ďalším kľúčovým posolstvom „Dňa fascinácie rastlinami“ je aj úloha rastlín v ochrane životného prostredia. Na pozadí tejto koordinovanej aktivity budeme môcť opäť vypestovať mnoho virtuálnych a neustále sa rozvíjajúcich semien, a poukázať na fakt, že rastlinná veda má a aj v budúcnosti bude mať zásadný význam pre sociálnu a environmentálnu krajinu. V roku 2019 pôjde už o piaty ročník tejto iniciatívy.

ovocie a zelenina

Každý je pozvaný zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Slovenská republika sa k iniciatíve „Deň fascinácie rastlinami“ pripojila v roku 2013 a národným koordinačným bodom sa stalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktoré pozýva všetkých, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.

Mnohé inštitúcie pre rastlinnú vedu, univerzity, školy, botanické záhrady a múzeá spolu s poľnohospodármi a priemyslom otvorili svoje dvere počas Dňa fascinácie rastlinami v rokoch 2012, 2013, 2015 a 2017. Počas jednotlivých ročníkoch prebiehali i rôzne diskusie či už v médiách, medzi vedcami či tvorcami metodík a stratégií. Diskutovalo sa o najmodernejšom výskume a objavoch v oblasti rastlinných vied a skúmali sa nové aplikácie, ktoré tieto rastlinné vedy môžu ponúknuť.

Deň fascinácie rastlinami je taktiež podporený celým radom podujatí vo verejných priestranstvách, divadlách, kaviarňach, centrálnych námestiach a parkoch, ktoré sú dizajnované tak, aby každý pochopil význam rastlín.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch ako koordinačný bod pozýva v termíne okolo 18. mája 2019 k organizácií atraktívnej akcie súvisiacej s rastlinami. Cieľom je prekonať rekord 1 000 podujatí, ktoré boli spoločne na celom svete organizované v roku 2017. Deň fascinácie rastlinami má oficiálny termín 18. mája a väčšina podujatí sa koná práve v tento deň, avšak celý mesiac máj je venovaný aktivitám Dňa fascinácie rastlinami.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do iniciatívy Dňa fascinácie rastlinami, zorganizovať nejakú aktivitu alebo akýmkoľvek spôsobom šíriť povedomie o význame rastlín v našom živote, neváhajte kontaktovať koordinačný bod pre získanie viac informácií (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., michaela.havrlentova@nppc.sk).

Oficiálna webová stránka aktivity DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI

 

Informácie poskytla: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Ilustračné foto: oficiálna webová stránka aktivity DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI (PR Toolbox)

Spracovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
DNA je v našich bunkách, a to v jadre a mitochondriách.
Zistite viac