Publikácia: Prehľad nových foriem zamestnania

18. sep. 2018 • Sociálne vedy

Publikácia: Prehľad nových foriem zamestnania

Nové formy organizácie práce, alebo flexibilné formy organizácie práce, sa čoraz viac stávajú kľúčovými aspektami pre rast zamestnanosti a zabezpečenie práceschopnosti a adaptability pracovníkov. Zvýšenie produktivity práce vo veľkej miere závisí od legislatívnej úpravy pracovno-organizačných procesov v rámci štátu. Toto zvýšenie produktivity práce je odrazom vyššej kvalifikačnej úrovne, a tá zase umožňuje väčšiu flexibilitu, ktorú v súčasnosti podporujú predovšetkým informačné a komunikačné technológie.

Obálka publikácie : Overview of new forms of employment 2018 updateV Európe sa objavujú nové formy zamestnania, ktoré sa značne odlišujú od tradičnej zamestnanosti. Niektoré z týchto foriem zamestnania transformujú vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zatiaľ čo iné menia organizáciu práce a pracovné modely. Často zahŕňajú iné miesta, ako sú bežné priestory zamestnávateľa, alebo rozsiahle využívanie informačných a komunikačných technológií. Táto správa identifikuje deväť foriem zamestnania, ktoré sú buď nové, alebo sú v Európe čoraz dôležitejšie od roku 2000. Všetky deviatich foriem sú zamerané na zvýšenie flexibility zamestnávateľov a/alebo zamestnancov. Niektoré môžu mať prospech pre zamestnávateľov a zamestnancov rovnakou mierou, avšak v niektorých prípadoch existujú obavy týkajúce sa ich vplyvu na pracovné podmienky a pracovný trh. Správa zdôrazňuje potrebu uvedomenia si potenciálnych problémov a bezpečnostných sietí pre pracovníkov.

Zatiaľ čo v krajinách Európskej únie flexibilné formy zamestnania nie sú ničím výnimočným, na Slovensku sa otázky ich významu a potreby otvorili len nedávno. Flexibilné formy zamestnania u nás zatiaľ patria k menej rozpracovanej problematike trhu práce. Podrobnejšie sa tejto téme venuje na Slovensku Inštitút zamestnanosti.

Kľúčovými témami publikácie sú digitálny vek, výzvy pre prácu a zamestnanosť, zmeny na trhu práce, nové formy zamestnávania. Autormi publikácie je kolektív nadácie Eurofound a vypracovaná bola na žiadosť Európskej komisie v rámci 17. sympózia EÚ – Japonsko „Budúcnosť práce – nové formy zamestnania", 4. júla 2018.

Čo je Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitná agentúra Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať poznatky na pomoc pri rozvoji lepšej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou. Nadácia Eurofound bola zriadená v roku 1975 nariadením Rady (EHS) č. 1365/75, aby prispievala k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Úlohou nadácie Eurofound je poskytovať informácie, poradenstvo a odborné poznatky – o pracovných podmienkach a udržateľnej práci, pracovnoprávnych vzťahoch, zmenách na trhu práce a kvalite života, ako aj o verejných službách – pre kľúčových aktérov v oblasti sociálnej politiky EÚ na základe porovnateľných informácií, výskumu a analýzy.

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke Eurofound.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Publikácia  Eurofound – Prehľad nových foriem zamestnania – Update 2018 (Overview of new forms of employment 2018 update)

 

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Predpoveď počasia stojí v podstate na štyroch pilieroch.
Zistite viac