Projekt NEXMAG sa stal prípadom úspešného projektu

05. jún. 2018 • Fyzikálne vedy

Projekt NEXMAG sa stal prípadom úspešného projektu

Projekt, na ktorom sa podieľajú aj slovenskí vedci, dokázal úspešne pokryť vedecký výskum a technologický vývoj v oblasti permanentných magnetov bez vzácnych zemín. Okrem vedeckých poznatkov dosiahnutých v systéme MnAl sa podarilo získať patent zameraný na funkčný prototyp. Popredný svetový výrobca kovových práškov, Höganäs AB (Švédsko) tak vytvoril prebiehajúcu priemyselnú spoluprácu pri realizácii niektorých výsledkov tohto projektu.

Projekt Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou (NEXMAG, New Exchange-Coupled Manganese-Based Magnetic Materials) bol organizáciou M.ERA-Net vybraný ako prípad úspešného projektu. Podieľa sa na ňom aj Fyzikálny ústav SAV, pričom za slovenskú stranu je zodpovedným riešiteľom Ing. Peter Švec, DrSc.

Trvalé magnety sú kľúčovým prvkom na viacerých špičkových trhoch, ako sú odvetvia energetiky a dopravy, medicínske technológie a široká škála elektronických výrobkov. Okrem toho hrajú veľmi dôležitú úlohu v úsilí zameranom na zvýšenie využívania nízkouhlíkových technológií na zabezpečenie vysokej životnej úrovne. Väčšina dnešných technologických trvalých magnetov však obsahuje kritické suroviny (vzácne zeminy), no EÚ nevlastní prírodné zdroje, čo by mohlo viesť k budúcim prekážkam v dodávateľskom reťazci.

Cieľom projektu je vývoj magneticky stredne tvrdých kompaktných nanokompozitov na báze mangánu, hliníka a/alebo bizmutu. Konkrétnymi inovatívnymi zámermi sú dostupnými technikami pripraviť fázy MnAl, MnBi a pod.; stanoviť koreláciu medzi ich mikroštruktúrou a magnetickými vlastnosťami; overiť možnosti účinnej výmennej interakcie medzi časticami fáz na báze Mn s vysokou anizotropiou a časticami/matricou na báze Fe, FeCo a pod. s vysokou magnetizáciou v nasýtení.

Celkovo možno zhrnúť, že očakávaným výsledkom je príprava kompaktných stredne silných permanentných magnetov rôznych tvarov. Projekt trvá v období 1. októbra 2015 – 30. septembra 2018.

 

Zdroj informácií:

https://m-era.net/success-stories/new-exchange-coupled-manganese-based-magnetic-materials-nexmag

https://m-era.net/success-stories

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto:

https://m-era.net/success-stories/new-exchange-coupled-manganese-based-magnetic-materials-nexmag

Uverejnila: VČ

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové mikroorganizmy.
Zistite viac