Projekt Hovorme o jedle už má svojich víťazov


Projekt Hovorme o jedle už má svojich víťazov

„Objavujeme záhady tráviacej sústavy“ je víťazným projektom dennej témy Ako funguje jedlo v tele. Ide o šiesty ročník týždňa Hovorme o jedle (od 15. októbra 2018 do 19.októbra 2018), ktorý pozostával zo štyroch aktivít: súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle, výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Kúzlo dobrého jedla a fotografická súťaž Očami gurmána.

Cieľom projektu Hovorme o jedle je podnietiť diskusiu na základných školách medzi žiakmi, učiteľmi, ale aj rodičmi o potravinách, správnych stravovacích návykoch, zdravom životnom štýle a vhodnom výbere potravín, a tak medzi mladou generáciou budovať povedomie o význame potravín pri podpore domácich producentov.

Aktivity, ktoré v rámci súťažného príspevku „Objavujeme záhady tráviacej sústavy“ pripravila Základná škola M. R. Štefánika, Trebišov, Košický kraj, sú nasledujúce: Spoznávame časti tráviacej sústavy, Kreslíme časti tráviacej sústavy, Vytvárame pyramídu zdravia, Skladáme puzzle, Ochutnávka zdravých maškŕt, Vieš, kam to patrí?, Trávenie škrobu v ústach, Test vedomostí o trávení, Vytvárame priestorové modely.

V prezentácii svojho projektu uvádzajú, čo všetko realizovali: „Žiaci si najprv prezreli prezentáciu o tráviacej sústave človeka. Nasledovala ukážka orgánov na figuríne. Žiaci pracovali v skupinkách. Nakreslili obrysy svojho tela a uloženie hlavných orgánov tráviacej sústavy. Svoju prácu prezentovali pred triedou a ich výkresy zdobia chodbu našej školy. Najprv si žiaci prezreli film Bol raz jeden život a porozprávali sa o fungovaní jedla v tele, o zdravých a nezdravých potravinách. Potom kreslili pyramídu zdravej stravy. Žiaci úspešne zvládli aj poskladať časti ľudského tela vo forme on-line puzzle. Nakoniec vyplnili pracovné listy a po práci si pochutnali na pripravených zdravých ovocných maškrtách. 7.A dostala ťažkú úlohu. Vystrihnúť orgány tráviacej sústavy a umiestniť ich na správne miesto. Väčšine sa to aj podarilo :) Žiaci uskutočnili zaujímavý chemický pokus. Vo svojich vlastných slinách dokázali prítomnosť tráviacich enzýmov, ktoré trávia škrob. Žiaci sa rozdelili do družstiev podľa poschodí v potravinovej pyramíde. Súťažili vo vedomostnom kvíze. Víťazi si odniesli aj odmenu – mrkvu. A veru sa jej aj potešili. Niektorí žiaci sa na tento deň pripravili už doma a zhotovili krásne priestorové modely potravinových pyramíd.“

Celkové výsledky VI. ročníka súťaže:

Pondelok (15. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
Víťazná škola: Základná škola Odorín, Odorín 65, Odorín, Košický kraj

2. Vyhlásená denná téma: Ako funguje jedlo v tele
Víťazná škola: Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, Košický kraj

Utorok (16. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
Víťazná škola: Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá, Prešovský kraj

2. Vyhlásená denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč 137, Dojč, Trnavský kraj

Streda (17. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky, Trenčiansky kraj

2. Vyhlásená denná téma: Potraviny a životné prostredie
Víťazná škola: Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, Revúca, Banskobystrický kraj

Štvrtok (18. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Ulica 1. mája č. 3, Báhoň, Bratislavský kraj

2. Vyhlásená denná téma: Bezpečné skladovanie a varenie potravín
Víťazná škola: Základná škola, Lichardova 24, Žilina, Žilinský kraj

Piatok (19. 10. 2018)

1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ
Víťazná škola: Základná škola, Malinovského ulica 1160/31, Partizánske, Trenčiansky kraj

2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa
Víťazná škola: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča, Žilinský kraj

„NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE“

Víťazná škola: Základná škola Gelnica, Hlavná 121, Gelnica, Košický kraj

Odovzdávanie cien víťazom súťažných aktivít šiesteho ročníka týždňa Hovorme o jedle prebehlo 16. novembra 2018. Do projektu sa tento rok zapojilo celkovo 452 základných škôl. Počas októbrového týždňa mohli žiaci tvoriť, maľovať, písať úvahy, eseje a po novom už aj fotografovať na témy spojené s jedlom, potravinami a správnymi stravovacími návykmi. Aj tento rok sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU ako odborný garant projektu zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení súťaže v priestoroch v Bratislave. Prof. Ľudmila Nagyová, Ing., Mária Holienčinová, PhD. a Ing. Zdenka Kádeková, PhD., ako členky hodnotiacej komisie, pomohli z množstva projektov vybrať tie najoriginálnejšie.

Organizačný tím predstavovali zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centra rozvoja znalostí o potravinách n. o. „Všetci vnímame, že v spoločnosti silno rezonujú agropotravinárske témy a v tejto súvislosti môže takáto súťaž prispieť k tomu, že sa o nich bude ešte viac rozprávať,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho na tlačovom brífingu. Podľa jeho slov, stravovacie návyky detí sú dôležité a rodičia s učiteľmi im majú viac priblížiť oblasť potravín.

 

Informačný a foto zdroj:

http://www.opotravinach.sk/talks/view/VYHODNOTENIE%20aktivít%20VI.%20ročníka%20týždňa%20HOVORME%20O%20JEDLE%202018

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/na-projekte-hovorme-o-jedle-sa-podieľala-aj-fakulta-ekonomiky-a-manažmentu/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dievčatá majú viac chuťových pohárikov ako chlapci.