Profesor Kalifornskej univerzity Joseph Wang si prevzal čestný doktorát UK

21. jún. 2018 • Iný

Profesor Kalifornskej univerzity Joseph Wang si prevzal čestný doktorát UK

Uznávaný americky vedec a vynálezca v oblasti nanobioelektroniky a nanostrojov profesor Kalifornskej univerzity v San Diegu (UCSD) Joseph Wang si 19. júna prevzal čestný doktorát Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Stal v poradí už 123. nositeľom čestného titulu Doctor honoris causa (Dr. h. c.).

Ako nás informovala Lenka Miller z Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK, profesor Joseph Wang je vedúcim Katedry nanoinžinierstva na Kalifornskej univerzite v San Diegu (UCSD) a riaditeľom Centra pre prenosné senzory školy elektroinžinierstva UCSD. Jeho vedecké záujmy sú zamerané na nanobioelektroniku a na nanostroje s dôrazom na vývoj progresívnych nanomotorov, nanorobotov, nanoprevodníkov, bioelektroniku, elektrochemické biosenzory, prenosné senzory a progresívne materiály pre akumuláciu energie. Je autorom viac ako 1050 článkov, ktoré boli citované viac ako 95 000-krát (Google H Index = 151)

„Doktor Wang považuje za najvzrušujúcejšiu na svojom výskume schopnosť napredovania k novým témam a skúmaniu hraníc. Sme veľmi radi a sme hrdí, že takéto vzrušujúce bádanie prežíva aj s našimi vedcami a doktorandmi. Ako aktuálny odkaz slovenskej spoločnosti a jej politickej reprezentácii by som rád aj na tomto mieste uviedol jeho výrok ‚investície do vedy, technológií a všeobecne do vzdelania sú kľúčové pre hospodársky rast‘,“ povedal počas slávnosti rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Pohľad na oceneného (Zdroj UK )

Prof. Wang sa významnou mierou pričinil o spoluprácu so slovenskými vedcami z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK): „Na vývoji biosenzorov s ním spolupracujeme od roku 1997, teda už 20 rokov. Počas tohto obdobia sme riešili dva projekty v rámci programu NATO v oblasti prírodných vied a v rámci programu NATO Science for Peace, kde bol prof. Wang hlavným riešiteľom. Aj vďaka týmto projektom sa podarilo vybaviť oddelenie biofyziky Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK novými vedeckými prístrojmi,“ priblížil dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Od roku 2016 spolupracujú spolu s prof. RNDr. Tiborom Hianikom, DrSc., na novom projekte FORMILK v rámci programu EÚ Horizont 2020.

Vedci UK v spolupráci s prof. Wangom vydali viacero spoločných článkov v karentovaných časopisoch. Ako spoluredaktori v roku 2009 vydali špeciálne číslo časopisu Electroanalysis, ktoré bolo zamerané na biosenzory na báze DNA aptamérov. V rámci spoločných projektov boli na pracoviskách prof. Wanga v USA školení viacerí doktorandi z FMFI UK.

„Som hlboko poctený, že som získal čestný doktorát z tejto historickej a slávnej univerzity, inštitúcie s dlhoročnou tradíciou akademickej excelencie, ktorá sa nachádza v jednom z najkultúrnejších a najkrajších miest v Európe. Prijímam toto ocenenie s najväčšou vďačnosťou a hrdosťou. Univerzita Komenského má veľký vplyv na celoštátnej i medzinárodnej úrovni. Som veľmi hrdý na našu úzku a dlhodobú spoluprácu so slovenskou vedeckou komunitou – predovšetkým s Univerzitou Komenského,“ uviedol vo svojej ďakovnej reči prof. Wang.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller z Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK v Bratislave

Foto: UK (Vladimír Kuric)

Foto: Vladimír Kuric

Redigovala: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Počítačové čipy, lasery či LED diódy dnes pracujú na princípoch kvantovej mechaniky.
Zistite viac