Príručka európskeho práva v oblasti ochrany údajov (Vydanie r. 2018)

18. jún. 2018 • Právne vedy

Príručka európskeho práva v oblasti ochrany údajov (Vydanie r. 2018)

Naša spoločnosť sa stále viac digitalizuje. Tempo technologického vývoja, a to ako spracovávame osobné údaje, ovplyvňuje každého z nás každý deň a vo všetkých smeroch. Právne rámce Európskej únie a Rady Európy, ktoré chránia osobné údaje boli nedávno preskúmané a aktualizované v publikácii Handbook on European data protection law. (Vydanie 2018)

Európsky systém patrí k tým, ktoré zabezpečujú najrozsiahlejšiu ochranu v tejto oblasti. Vychádza z dohovoru Rady Európy č. 108, nástrojov Európskej únie (EÚ), ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií poukazuje na rastúcu potrebu rozsiahlej ochrany osobných údajov. Ochrana osobných údajov predstavuje právo zaručené nástrojmi Európskej únie (EÚ), ako aj Rady Európy. Technologický pokrok posúva napríklad hranice sledovania, odpočúvania komunikácie a uchovávania údajov, čo predstavuje vážnu výzvu z hľadiska práva na ochranu údajov.  Cieľom príručky je zvýšiť informovanosť a zlepšiť poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov v členských štátoch Európskej únie a Rady Európy a slúžiť ako hlavný referenčný zdroj, na ktorý sa čitatelia môžu obracať. Je určená pre profesionálnych právnikov, ktorí sa nešpecializujú na tento odbor, sudcov, vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov a ďalšie osoby, ktoré pôsobia v oblasti ochrany údajov.

Na vyše 400 stránkach poskytuje prehľad o príslušných právnych rámcoch EÚ a Rady Európy. Vychádza z dohovoru Rady Európy č. 108, nástrojov Európskej únie (EÚ), ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). Okrem toho prezentuje hypotetické scenáre, ktoré slúžia ako praktické ilustrácie rôznych problémov, s ktorými sa stretávame v tejto stále sa vyvíjajúcej oblasti.

Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 sa Charta základných práv EÚ stala právne záväzným dokumentom a právo na ochranu osobných údajov vďaka tomu získalo štatút samostatného základného práva. Zásadný význam pre ochranu tohto základného práva má lepšie pochopenie dohovoru Rady Európy č. 108 a nástrojov EÚ, ktoré pripravili pôdu pre ochranu údajov v Európe, ako aj pochopenie judikatúry SDEÚ a ESĽP.

Príručka obsahuje prehľad práva týkajúceho sa ochrany údajov v rámci Európskej únie (EÚ) a Rady Európy (RE).

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Handbook on European data protection law (2018 edition)

Ilustračná snímka: Obálka publikácie Handbook on European data protection law (2018 edition)

Ilustračný obrázok k ochrane údajov titulka: zdroj Pixabay.com

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvý kontakt s mesačným povrchom nastal 20. júla 1969 o 20. hod. 17. min. 39. sek. svetového času.
Zistite viac