Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí, rakúski a srbskí lesníci spojili sily, aby zmiernili dosah klimatickej zmeny

VEDA NA DOSAH

Implementácia spoločného medzinárodného projektu zameraného na rozvoj lesného hospodárstva v Srbsku bola úspešne ukončená.

Jastrab letí nad lesom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

V dňoch 20. a 21. marca 2023 sa v Belehrade uskutočnil workshop a záverečná konferencia Twinning projektu „Zlepšenie lesného hospodárstva v Srbsku ako príspevok k zmierneniu a adaptácii na klimatickú zmenu“.

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo zlepšiť administratívne kapacity lesníckeho sektora, analyzovať a navrhnúť systém podpory pre lesné hospodárstvo a harmonizovať národnú legislatívu v oblasti uvádzania dreva na trh s legislatívou Európskej únie (EÚ). V projekte bolo za slovenskú stranu zapojené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národné lesnícke centrum (NLC).

Hlavnými organizátormi projektu boli Rakúšania

Za srbskú stranu bolo prijímateľom pomoci Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbskej republiky – Riaditeľstvo pre lesy. Hlavným koordinátorom projektu bolo Rakúske lesnícke výskumné centrum. Počas oboch dní sa zástupcom srbských inštitúcií prezentovali dosiahnuté výsledky projektu, a to: cestovná mapa na tvorbu Národného lesníckeho programu Srbskej republiky, návrh systému na riadenie podpory lesného hospodárstva z prostriedkov EÚ a návrh legislatívnych krokov potrebných na harmonizáciu srbskej legislatívy s požiadavkami EÚ v oblasti uvádzania dreva na trh.

Priestor na hľadanie spoločných riešení

Zástupca Európskej komisie v Srbsku a rovnako aj veľvyslanci Rakúskej a Slovenskej republiky ocenili dosiahnuté výsledky a podčiarkli význam realizácie projektu z pohľadu prístupového procesu Srbskej republiky do EÚ. Štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbskej republiky podčiarkol význam spoločnej spolupráce slovenských, srbských a rakúskych odborníkov v oblasti lesného hospodárstva aj s ohľadom na čoraz väčší vplyv zmeny klímy nielen na lesy, ale na celú spoločnosť. Práve vzájomná spolupráca vytvára priestor na hľadanie spoločných riešení potrebných pre oblasť strednej Európy a Balkánu.

Hlavné výzvy, pred ktorými stoja lesy

Súčasťou záverečnej konferencie bola aj panelová diskusia, kde zástupcovia partnerských krajín prediskutovali hlavné výzvy, pred ktorými stoja lesy a lesné hospodárstvo, a možnosti, ako týmto výzvam čeliť.

„Zmena klímy a ňou vyvolané faktory, ako je sucho, biotickí škodcovia, vietor či lesné požiare, veľmi negatívne ovplyvňujú lesné hospodárstvo, ktoré musí reagovať rýchlo a pružne. Jedno z riešení je aj zvýšenie podielu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch,“ uviedol počas panelovej diskusie Ing. Milan Sarvaš, PhD.

„Ďalšou výzvou je strata pozície a reputácie lesného hospodárstva v očiach verejnosti. V tejto oblasti je potrebné reagovať proaktívne. Ako pozitívny príklad môžeme uviesť činnosť NLC, ktoré začalo spoluprácu v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl. Tieto činnosti sú zamerané na prezentáciu významu aktívneho obhospodarovania lesov pre spoločnosť,“ doplnil.

Na záver konferencie zástupcovia lesníckych inštitúcií (Národného lesníckeho centra, Rakúskeho lesníckeho výskumného centra a Lesníckeho inštitútu v Belehrade) podpísali memorandum o spolupráci, ktoré vytvára priestor pre ďalšiu kooperáciu v oblasti výskumu a podpory obhospodarovania lesov v partnerských krajinách.

Zdroj: TS NLC
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky