Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci zverejnili historicky prvú fotografiu čiernej diery vo vesmíre

VEDA NA DOSAH

prvá fotografia čiernej diery; zdroj fotografie: Event Horizon Telescope

Európska komisia v Bruseli predstavila dňa 10. 4. 2019 vôbec prvú fotografiu čiernej diery, ktorá je výsledkom medzinárodnej výskumnej spolupráce v rámci programu Event Horizon Telescope (EHT). Kľúčovú úlohu zohrali výskumníci financovaní z prostriedkov Európskej únie. Tento veľký objav poskytuje vizuálny dôkaz existencie čiernych dier a posúva hranice modernej vedy.

Čierne diery sú extrémne koncentrované kozmické objekty, ktoré obsahujú neuveriteľné množstvo hmoty v malom priestore. Majú extrémny vplyv na svoje okolie – zakrivujú časopriestor a prehrievajú akýkoľvek materiál, ktorý do nich vstúpi. Zachytený obraz odhaľuje čiernu dieru v strede obrovskej galaxie v súhvezdí Panna s názvom Messier 87. Táto čierna diera sa nachádza 55 miliónov svetelných rokov od Zeme a jej hmota je 6,5 miliardy ráz väčšia oproti nášmu Slnku.

O vyjadrenie sme požiadali jadrového fyzika prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorý povedal: „Z fyzikálneho hľadiska tento objav znamená ďalší prevratný krok vo verifikácii jedného z najvýznamnejších výdobytkov ľudského poznania – Einsteinovej všeobecnej teórie relativity a našich predstáv o procesoch v takýchto extrémnych podmienkach. Toto pozorovanie jednoznačne dokázalo existenciu týchto obrovských objektov a zrejme dalo červenú rôznym iným teóriám vysvetľujúcim správanie sa týchto objektov na základe nepriamych pozorovaní, ktoré sme mali k dispozícii doteraz. Verím, že to bude aj významným impulzom k snahe pochopiť fyziku čiernych dier z pohľadu kvantovej teórie gravitácie.“

Prof. Jozef Masarik k technológiám uviedol: „Nemenej dôležité je aj technologické hľadisko experimentu, ktorý tento objav umožnil. Pozorovania umožnila celosvetová spolupráca vedcov (čo tak zobrať si z nej príklad aj v iných oblastiach). Bola použitá najmodernejšia elektronika spolu s novými zobrazovacími a komunikačnými technológiami, ako aj s najprogresívnejšími matematickými a štatistickými metódami spracovania získaných údajov. Všetky tieto super technológie určite nájdu skoré uplatnenie aj v iných oblastiach ľudskej činnosti.“  

Astrofyzik RNDr. Roman Nagy, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave, v tejto súvislosti pre RTVS Jednotka dňa 10. 4. 2019 povedal, že ide o veľmi významný objav, ktorý v podstate zmenil pohľad na takéto extrémne objekty, akými sú čierne diery. Extrémne podmienky, ktoré panujú práve v blízkosti čiernych dier, nám umožnia študovať teóriu relativity a jej predpovede v naozaj extrémnych situáciách. Je to veľký pokrok vo fundamentálnom základnom poznávaní vesmíru. 

Roman Nagy ďalej vysvetlil: „Čierna diera je ako veľmi hmotný objekt. Konkrétne táto čierna diera, ktorá sa nachádza v strede galaxie, je naozaj nepredstaviteľnej hmotnosti. Zo všeobecnej teórie relativity vieme, že keď je ten objekt veľmi hmotný, tak veľmi výrazne zakrivuje ten priestor a čas okolo seba. Vďaka tomu môžeme aj pozorovať obrázok, ktorý zhotovila sústava rádiových teleskopov. Práve toto zakrivenie priestoru a času je veľmi zaujímavé kvôli tomu, keď sa dostaneme pod ten takzvaný horizont udalostí. Sme v oblasti, kde úniková rýchlosť, čiže rýchlosť, ktorú by sme potrebovali na to, aby sme unikli z gravitačného pôsobenia toho objektu, je väčšia ako je rýchlosť svetla. To znamená, že žiaden objekt, či už je to človek alebo ľubovoľná nám predstaviteľná vec, nemôže uniknúť zvnútra čiernej diery, keď už sa dostane pod ten horizont udalostí. Je to preto, lebo žiaden objekt vo vesmíre nemôže letieť rýchlejšie, ako je rýchlosť svetla. Čiže, keď sa niečo raz dostane už dovnútra tejto čiernej diery, tak už zostáva uväznené vo vnútri, jednoducho povedané navždy. Zaujímavým miestom vo vnútri tej čiernej diery je ešte bod úplne v strede samotnej čiernej diery, čo je takzvaná singularita, kde práve je dosahovaná nekonečná hustota hmotnosti. Čiže máme nekonečne hustý maličký bod a práve v týchto oblastiach je tá všeobecná teória relativity najzaujímavejšia, respektíve tie dôsledky môžu byť najvýznamnejšie.“

Prvé pozorovanie čiernej diery je výsledkom rozsiahlej medzinárodnej výskumnej spolupráce Event Horizon Telescope (EHT), kde výskumní pracovníci financovaní EÚ zohrali kľúčovú úlohu. Tento významný vedecký úspech znamená posun paradigmy v našom chápaní čiernych dier, potvrdzuje predpovede Všeobecnej teórie relativity Alberta Einsteina a otvára nové línie skúmania nášho vesmíru.

 

Vyjadrenie poskytol: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., FMFI UK v Bratislave

Spracovala: redakcia portálu Veda na dosah

Zdroje informácií:

Európska komisia

First ever image of a black hole

Správy RTVS

Zdroj foto: Event Horizon Telescope

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky