Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj Slovensko sa podieľa na výstavbe Európskeho slnečného ďalekohľadu

VEDA NA DOSAH

Sedem európskych krajín podpísalo zakladaciu listinu nadácie European Solar Telescope – Fundación Canaria.

Európsky slnečný ďalekohľad. Zdroj: EST

Zástupcovia deviatich výskumných inštitúcií zo siedmich európskych krajín podpísali 25. júla v Santa Cruz de Tenerife (Španielsko) zakladaciu listinu nadácie EUROPEAN SOLAR TELESCOPE – FUNDACIÓN CANARIA (Nadácia EST).

Nový právny subjekt pripraví pôdu na výstavbu Európskeho slnečného ďalekohľadu (EST), ktorý sa stane najväčším optickým zariadením na výskum Slnka v Európe. Po vybudovaní udrží Európu na čele výskumu a vývoja v oblasti slnečnej fyziky. Medzi zakladajúcimi členmi nadácie je aj Slovensko zastúpené Astronomickým ústavom SAV, v. v. i. (AsÚ SAV, v. v. i.).

Bezprecedentná technologická výzva

Európsky slnečný ďalekohľad so svojím primárnym zrkadlom s priemerom 4,2 metra, najmodernejšou technológiou a špecializovaným prístrojovým vybavením poskytne astronómom bezkonkurenčný nástroj na pozorovanie Slnka. Konštrukcia tohto výnimočného prístroja je naplánovaná v observatóriu Roque de los Muchachos, ktoré sa nachádza na ostrove La Palma (Španielsko) a je celosvetovo známe ako špičkové miesto astronomických pozorovaní.

Ďalekohľad bude schopný zaznamenať signály, ktoré sú pre súčasné ďalekohľady skryté v šume, a odhaliť tak existenciu neznámych, malých magnetických štruktúr. Prostredníctvom štúdia magnetických a dynamických prepojení v slnečnej atmosfére EST poskytne vedeckej komunite cenné poznatky o mechanizmoch, ktoré sú základom vysokoenergetických javov ako slnečné erupcie a výrony koronálnej hmoty. Tieto javy určujú takzvané vesmírne počasie, ktoré má silný vplyv na našu technologickú spoločnosť.

Slnko vo vesmíre. Zdroj: iStockphoto.com

Slnko vo vesmíre. Zdroj: iStockphoto.com

Jedným z hlavných cieľov je pozorovanie Slnka

Konfigurácia optických elementov a prístrojové vybavenie EST boli starostlivo navrhnuté tak, aby umožnili pozorovanie interakcií medzi rôznymi atmosférickými vrstvami Slnka. Za uvedeným účelom bude vyvinutý aj komplexný súbor nástrojov, ktoré umožnia prísne simultánne pozorovania na viacerých vlnových dĺžkach elektromagnetického spektra. Táto jedinečná schopnosť poskytne ďalekohľadu EST vyššiu efektivitu v porovnaní s už existujúcimi alebo budúcimi ďalekohľadmi, či už pozemnými, alebo vesmírnymi.

EST bol zaradený do plánu Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) v roku 2016, a preto sa považuje za strategickú výskumnú infraštruktúru pre Európu. Jedným z jeho hlavných cieľov je zlepšiť naše chápanie Slnka prostredníctvom pozorovaní jeho magnetických polí v bezprecedentných detailoch.

Slovensko je zapojené do projektu od začiatku

„Prvá fáza projektu EST, v rámci ktorej vznikol predbežný konštrukčný návrh ďalekohľadu, bola financovaná z programu Európskej komisie Horizont 2020 a bola nedávno dokončená. Založenie Nadácie EST preto predstavuje zásadný míľnik v ďalšom napredovaní projektu smerom k samotnej výstavbe,“ vysvetľuje riaditeľ AsÚ SAV, v. v. i., Peter Gömöry.

Jedným z hlavných cieľov nadácie je vytvorenie Európskeho konzorcia pre výskumnú infraštruktúru (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), ktoré bude spájať národné ministerstvá partnerských krajín. Nová právna entita Európsky slnečný ďalekohľad ERIC, ktorá takto vznikne, bude zodpovedná za dohľad nad všetkými aspektmi výstavby a prevádzky tejto veľkej paneurópskej výskumnej infraštruktúry.

Okrem Slovenska sa na vzniku nového právneho subjektu podieľa Česká republika, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Slovensko prispieva do Nadácie EST prostredníctvom Astronomického ústavu SAV, v. v. i., ktorý je do projektu EST zapojený od jeho úplného začiatku v roku 2008.

„Počas týchto 15 rokov sme sa podieľali predovšetkým na vedeckých aktivitách spojených s prípravnou fázou výstavby ďalekohľadu EST. Spoločne s projektovými partnermi sme vytvorili aj úspešný populárno-náučný dokumentárny film o výskume Slnka v Európe – Reaching for the Sun. Boli sme tiež koordinátormi súťaže pre základné a stredné školy s názvom Sun at the Glance, v rámci ktorej získali skvelé umiestnenia aj žiaci zo Slovenska,“ pripomína P. Gömöry, ktorý považuje členstvo AsÚ SAV, v. v. i., v Nadácii EST za významný krok vpred. „Plné členstvo dáva zúčastneným inštitúciám rozhodovaciu právomoc o všetkých budúcich vedeckých, technologických a priemyselných aspektoch projektu,“ dodáva.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.est-east.eu.

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky