Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Populácia orla kráľovského vzrástla na Slovensku vďaka medzinárodnému úsiliu

VEDA NA DOSAH

Novinkou je aj dokumentárny film Orlia odysea.

Orol kráľovský. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Orol kráľovský je skutočným kráľom nížin. Tento pôvodne stepný druh našiel útočisko aj v poľnohospodárskej krajine. Jeho hniezdnu populáciu na Slovensku tvorí len okolo 100 párov, v minulosti to bolo dokonca menej. V rámci medzinárodného projektu LIFE Pannon Eagle spojili ochranári a odborníci zo Slovenska, Srbska, z Maďarska, Rakúska a Česka svoje sily a spoločným úsilím sa snažili ochrániť orla kráľovského a iné dravé vtáky pred vtáčou kriminalitou.

Novinkou je i dokumentárny film Orlia odysea, ktorý predstavila organizácia Ochrana dravcov na Slovensku 31. januára. Je venovaný ochrane orla kráľovského a za jeho vznikom stojí Stanislav Kováč a projekt LIFE Pannon Eagle.

Orlia odysea. Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku

Orlia odysea. Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku

Vďaka aktivite narástli počty orla kráľovského

Orly kráľovské a iné dravé vtáky sú častými obeťami takzvanej vtáčej kriminality. Ide o trestné činy, ktoré sa dotýkajú chránených druhov vtákov. Páchatelia na Slovensku najčastejšie umiestňujú otrávené návnady do voľnej prírody s cieľom otráviť zvieratá, ktoré vinia zo spôsobených škôd. Tým ohrozujú populácie vzácnych a ohrozených druhov dravých vtákov.

Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku sa téme vtáčej kriminality dlhodobo venujú a spolu so zahraničnými kolegami realizovali aktivity na jej potlačenie.

„Teší nás, že odkedy sa intenzívne venujeme riešeniu témy vtáčej kriminality v rámci Pannon Eagle LIFE, zaznamenali sme postupný nárast hniezdnej populácie orla kráľovského na Slovensku, ktorá v niektorých regiónoch dlhodobo stagnovala. Z 59 hniezdiacich párov v roku 2016 narástol počet párov v roku 2022 na 94. Kráľ nížin je indikátorom, že sme na dobrej ceste, aby prípady úmyselných otráv voľne žijúcich živočíchov raz a navždy z nášho územia vymizli,“ uvádza Tomáš Veselovský z tímu Pannon Eagle LIFE.

Typické príznaky nelegálnej otravy dravcov

  • kŕčovito zaťaté pazúry
  • poloroztiahnuté krídla
  • krvácanie z telesných otvorov
  • mäso v zobáku

Otrávené vtáčie druhy

Vtáčia kriminalita je vážnym problémom, ktorý v mnohých oblastiach limitoval rast populácií najviac ohrozených druhov dravých vtákov. Úmyselná otrava voľne žijúcich živočíchov je prax, ktorá mala byť už dávno minulosťou. Nanešťastie sa stále nájdu ľudia, ktorí sú schopní takéhoto barbarského činu. Od roku 2016 evidujeme v našej databáze vtáčej kriminality až šesť otrávených vzácnych orlov kráľovských, 17 orliakov morských, 13 hají červených, ale aj viac než 100 myšiakov hôrnych,“ uvádza Tomáš Veselovský z tímu Pannon Eagle LIFE.

Úmyselné otravy sú hrozbou nielen pre dravé vtáky, ale i pre ľudí. „Jedy, ktoré používajú páchatelia, sú rovnako nebezpečné pre zvieratá aj ľudí. V momente, ako páchateľ vyloží otrávenú návnadu, stráca kontrolu nad tým, kto alebo čo s ňou príde do kontaktu. Počas terénnych kontrol nachádzame návnady tiež na miestach, kade bežne chodia ľudia na prechádzku v prírode. Pokojne sa tak môže otráviť pes alebo človek, ktorý by s ňou prišiel do kontaktu. Jed sa do organizmu vstrebáva aj cez pokožku. Pri nájdení podozrivého nálezu je obozretnosť na mieste,“ dopĺňa Zuzana Guziová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Mláďatá orla kráľovského v hniezde. Zdroj: Jozef Chavko

Mláďatá orla kráľovského v hniezde. Zdroj: Jozef Chavko

Monitoring a riešenie kriminality

Územia, kde sa v minulosti vyskytli prípady vtáčej kriminality, sú pod drobnohľadom. „V rámci medzinárodného projektu boli špeciálne vycvičené psy na vyhľadávanie otrávených návnad. Na Slovensku máme dvoch takýchto psov špecialistov a slúžia priamo v Policajnom zbore. Členovia Ochrany dravcov na Slovensku, Štátnej ochrany prírody a policajti so služobnými psami preventívne kontrolujú rizikové územia. Taktiež prehľadávajú aj tie oblasti, z ktorých boli hlásené uhynuté dravce s podozrením na otravu,“ hovorí Veselovský.

Potláčanie vtáčej kriminality si vyžaduje značné úsilie a vedomosti z rôznych vedných oblastí. „Skúsenosti z praxe a odborné znalosti si zainteresované subjekty odovzdávali na národných aj medzinárodných stretnutiach. V priebehu posledných piatich rokov sa na týchto stretnutiach zúčastnilo viac než 840 policajtov, prokurátorov, pracovníkov z oblasti ochrany prírody a veterinárneho lekárstva. Všetci sú priamo zapojení do riešenia problematiky vtáčej kriminality,“ informuje Guziová.

Projekt LIFE

Nový projekt LIFE financovaný Európskou úniou nazvaný Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia mortality spôsobenej ľudskou činnosťou v panónskom regióne dáva príležitosť odborníkom pokračovať vo svojej práci v päťročnom období, počas ktorého sa budú vykonávať dôležité ochranárske aktivity nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Srbsku.

Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR. Významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Zdroj: Dravce.sk

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky