Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecké pokusy Štyri živly: Oheň: Múka horí

VEDA NA DOSAH

Tušili ste, že zapáliť múku vôbec nie je jednoduché? V pokuse vám to predvedieme aj vysvetlíme, prečo je to tak.

Pradávni ľudia považovali prírodné živly za božské bytosti, ktorých sa báli, a preto im prejavovali úctu. Moderný človek pochopil ich fyzikálne aj chemické vlastnosti a skrotil ich vo svoj prospech. Avšak podcenil fakt, že príroda je silnejšia ako on. A keď v nej niečo vychýli z rovnováhy, vráti mu to. Neraz práve prostredníctvom svojich živlov.

Vedecké pokusy Štyri živly približujú prostredníctvom vedeckej šou vlastnosti ohňa, vody, vzduchu a pôdy. V náučných a zároveň zábavných videopokusoch vám ukážeme, že príroda je hravá, ale treba mať pred ňou rešpekt.

Vedeli ste, že…

  • Horenie môže byť homogénne (plamenné horenie) a heterogénne (tlenie). Homogénne horenie vzniká pôsobením teploty na látku. Následne sa z nej uvoľňujú horľavé plyny, ktoré horia nad jej povrchom plameňom. Pri heterogénnom horení nastáva reakcia horenia na povrchu horľavej látky, ktorá nie je schopná vylučovať plyny. Látky preto nehoria plameňom, iba tlejú.
  • Dokonalé horenie prebieha za dostatočného prístupu vzduchu. V dyme sú plynné látky – zlúčeniny, ktoré už nemôžu horieť, a najviac je oxidu uhličitého – CO2.
  • Nedokonalé horenie prebieha za nedostatočného prístupu vzduchu. Dochádza k horeniu, pri ktorom sú kvôli nedostatku kyslíka v dyme plynné látky, ktoré ešte môžu horieť. Takéto horenie je nebezpečné, pretože sa pri ňom tvorí prudko jedovatý a výbušný oxid uhoľnatý – CO. Viac o horení sa dočítate v článku Oheň – dobrý sluha, zlý pán na portáli Veda na dosah TU.

Čo potrebujeme na pokus múka horí?

Potrebujeme:

  • hladkú múku,
  • zápalky,
  • horák,
  • nehorľavú podložku,
  • slamku.

Ak ste dieťa, tento pokus robte len pod dozorom zodpovednej dospelej osoby, napríklad rodiča alebo učiteľa. Keďže pracujeme s otvoreným ohňom, je obzvlášť nevyhnutné, aby bol pri vás niekto z dospelých.

Vedecká show vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Pripravilo ju Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky