Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ázijský komár tigrovaný si vytvoril v Bratislave lokálnu populáciu

VEDA NA DOSAH

Ázijský komár tigrovaný bol zaznamenaný aj tento rok v Ružinove. Našli sa samičky aj samce a čerstvo nakladené vajíčka.

Ázijský tigrovaný komár (Aedes albopictus) sa rošíril z Ázie do celého sveta prostredníctvom dovozu komodít, napríklad pneumatík.

Ázijský komár tigrovaný (Aedes albopictus) sa rozšíril z Ázie do celého sveta prostredníctvom dovozu komodít, napríklad pneumatík. Zdroj: Pexels

Invázny ázijský komár tigrovaný, ktorý bol zaznamenaný v roku 2023 v bratislavskej mestskej časti Ružinov, dokázal podľa prvých výsledkov monitoringu v tejto lokalite prezimovať, usídlil sa tu a tvorí lokálnu populáciu.

O výskyte komára Aedes albopictus informovalo prvýkrát Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., vo februári 2024. Na overení jeho prezimovania spolupracujú vedci Biomedicínskeho centra SAV s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

,,Ázijský tigrovaný komár bol zaznamenaný aj tento rok na rovnakých lokalitách v Ružinove. Našli sa samičky aj samce a čerstvo nakladené vajíčka. Od našich druhov komárov ho vieme pomerne ľahko rozoznať, pretože je čisto čierny so snehovobielymi prúžkami na nohách, bez škvŕn na krídlach a s bielym pásikom na hrudi a hlave. Na Slovensku bol tento druh komára zaznamenaný už aj v roku 2012 v okolí Košíc, vtedy sa mu u nás ale nepodarilo usídliť,“ hovorí RNDr. Viktória Čabanová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV.

Prebieha porovnávanie DNA jedincov

Parazitologička Viktória Čabanová z Biomedicínskeho centra SAV momentálne pracuje na porovnaní DNA jedincov. Na základe neho vie vedkyňa okrem iného zistiť, z ktorých krajín sa k nám komáre dostali. Výsledky budú známe do niekoľkých týždňov.

V súčasnosti vieme, že sa Aedes albopictus rozšíril z Ázie do celého sveta prostredníctvom dovozu komodít, napríklad pneumatík. Prenáša 22 rôznych vírusov vrátane exotických vírusov dengue, chikungunya, zika alebo žltej zimnice.

Náš pôvodný druh Culiseta annulata.

Náš pôvodný druh Culiseta annulata. Zdroj: Wikimedia Commons

Prenášač exotických vírusov

Na Slovensku cirkuluje západonílsky vírus a vírus usutu. Exotické vírusy ako dengue, chikungunya a zika sa u nás lokálne nešíria. Všetky doterajšie ľudské prípady nákazy sú importované. Komár je len potenciálnym prenášačom, ale nie zdrojom nákazy, takže jeho výskyt neznamená automaticky šírenie prenosných ochorení.

„Na zabránenie šírenia vírusov je nesmierne dôležité eliminovať tohto komára hneď na začiatku a nedovoliť, aby sa u nás trvalo usídlil a množil. Najviac sa mu darí v človekom vytvorených liahniskách – kontajneroch a nádobách s malým množstvom vody, kvetináčoch, odkvapoch, kanalizácii či v odpade naplnenom vodou. Preto je zníženie jeho počtu a zastavenie jeho rozmnožovania v rukách všetkých obyvateľov,“ apeluje Viktória Čabanová.

Opatrenia proti rozširovaniu komárov

Proti inváznym komárom sa dá bojovať prostredníctvom veľmi jednoduchých a nenáročných krokov. Ich dodržiavanie vie veľmi výrazne znížiť početnosť týchto druhov a ich ďalšie rozširovanie. Vedci odporúčajú obyvateľom dôkladne hľadať potenciálne liahniská.

V okolí domov sa pravidelne nachádza veľký počet nádob, v ktorých sa zadržiava dažďová voda. Je potrebné zbierať odpadky a eliminovať skládky. Odprataním takéhoto odpadu a jeho triedením sa výrazne znižujú šance pre invázne komáre, ktoré ich vidia ako potenciálne liahniská.

„V prípade zaznamenaného výskytu informujte svoje okolie. Vždy pred odjazdom z cudzej krajiny skontrolujte auto a svoju batožinu, či sa v nich nenachádzajú komáre ako nechcený suvenír. A v neposlednom rade apelujeme na verejnosť, aby sa zapojila do monitoringu pomocou mobilnej aplikácie Mosquito Alert, vďaka ktorej môže každý monitorovať invázne komáre pomocou svojho mobilu. Aplikácia je voľne dostupná na Google Play alebo Apple Store,“ dodáva vedkyňa.

Zdroj: TS SAV

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky