Priority Európskej komisie v oblasti kontroly zdravia a bezpečnosti potravín na roky 2018 – 2020

23. okt. 2018 • Iný

Priority Európskej komisie  v oblasti kontroly  zdravia a bezpečnosti potravín  na roky 2018 – 2020

Tento aktuálny dokument stanovuje pracovný program auditu a analýzy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín na rok 2018. Konkrétne v oblasti spomenutej bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a niektorých ďalších oblastí ľudského zdravia.

Účinné presadzovanie legislatívnych požiadaviek EÚ týkajúcich sa bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a niektoré oblasti ľudského zdravia sa riadne vykonávajú a udržiavajú v rámci EÚ a v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, ale vyvážajú zvieratá alebo rastlinné výrobky do EÚ. Vysoké štandardy EÚ uľahčujú obchod a vysoká úroveň bezpečnosti je základom pre stabilné trhy a dôveru spotrebiteľov a zároveň chráni Európu od  možných ohnísk nákazy.

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín ustanovuje viacročný program auditu a analýzy v súlade s prioritami Európskej komisie. Osobitné zameranie auditu v roku 2018 bude na

  • Riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR)
  • Lepšiu pripravenosť, prevenciu a reakciu na ohrozenia zdravia ľudí, zvierat a rastlín
  • Bezpečné a udržateľné systémy výroby potravín
  • Zabezpečenie účinného vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti potravín
  • Zabezpečenie trvalo udržateľnej technologickej výroby potravín a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat
  • Účinnú, efektívnu a spoľahlivú kontrolu
  • Prispievanie k harmonizácii vo farmaceutickom priemysle a prístupu pacientov k bezpečným liekom.

Kapitola 3 predstavuje prehľad projektov a aktivít Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín, ktoré plánuje plniť v roku 2018. Niektoré z týchto projektov už začali v roku 2017, iné budú prenesené do roku 2019.

Prehľad projektov

Jednotlivé kapitoly opisujú 52 projektov týkajúcich sa auditu a analýzy, ktorú vykonáva Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2018 podľa oblasti a sektora.

Chart 1: Number of projects on audit and analysis in 2018, by main area.

Ako je uvedené v grafe, v oblasti ľudského zdravia sa plánuje 10 % projektov. Väčšina projektov 35 % bude venovaná oblasti bezpečnosti potravín, 15 % oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a 11 % bude v oblasti zdravia rastlín. Jeden projekt je naplánovaný na geneticky modifikované organizmy a kvalitu potravín, zatiaľ čo tri projekty sa zaoberajú bezpečnosťou krmív. Projekty týkajúce sa kontroly dovozu tvoria 11 % pracovného programu a nakoniec 8 % z pracovného programu sú projekty pokrývajúce horizontálne otázky a následné školenia.

Dokument poskytuje prehľad plánovaných auditov a súvisiacich prác a činností, aby sa ďalej podporovali správne regulačné postupy pri vykonávaní kontrol v týchto oblastiach. Obsahuje aj krátku správu o vykonávaní audítorského programu 2016. Bezpečnosť potravín je jedným z kľúčových obáv občanov a bezpečné potraviny sú nevyhnutné pre verejné zdravie a dlhodobý hospodársky rast.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Health and food audits and analysis programme 2018

 

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Listy a kvety púpavy lekárskej sú súčasťou jarných liečebných kúr.
Zistite viac