Prihláste sa do tretieho ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

10. jan. 2019 • Iný

Prihláste sa do tretieho ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

Súťaž L'Oréal-UNESCO For Women in Science (Pre ženy vo vede) má svoje tretie pokračovanie. Ročník slovenskej edície programu na podporu mladých a nádejných vedkýň pre rok 2019 organizujú L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10-tisíc eur na podporu svojej profesionálnej kariéry. Prihlásiť sa je potrebné do 31. marca 2019. Registrácia je možná na webovej stránke súťaže.

Pre účastníčky platia nasledujúce podmienky: slovenské štátne občianstvo, titul PhD., vedecká činnosť, výskum v SR v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a v chemických vedách a v neposlednom rade vek do 45 rokov, dosiahnutý v čase uzatvorenia prihlášok.

Na registráciu do súťaže je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty: vyplnený registračný formulár (elektronicky), kópia diplomu PhD., odborný životopis v anglickom jazyku, zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus, zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame publikovaných výsledkoch, opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany, odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku).

12 finalistiek bude prezentovať svoj projekt v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Slávnostný gala večer sa má konať v septembri 2019.

 

Zdroj informácií a foto:

https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/tretí-ročník-súťaže-loreal-unesco-pre-ženy-vo-vede/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Veda v Centre
Quark_2019
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vedci zistili, že na bunkovej úrovni je človek vlastne baktéria. (Projekt: Ľudský mikrobióm)
Zistite viac