Prihlás sa na Interaktívnu konferenciu pre mladých vedcov

30. mar. 2020 • Iný

Prihlás sa na Interaktívnu konferenciu pre mladých vedcov

Si mladý výskumný pracovník a svoje bádanie si sústredil na prírodné vedy? Potom neváhaj a príď svoje výsledky ukázať na Interaktívnu konferenciu pre mladých vedcov. Okrem skúseností a užitočného „feedbacku“ získaš aj plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenznom zborníku konferencie. 

Základné pravidlá

 • Konferencia je otvorená pre všetkých, pre vedcov a študentov bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do 35 rokov. 
 • Nutná je registrácia a zaslanie abstraktu.

Sekcie

 • Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika: mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov, sacharidov, imunochémia. 
 • Biotechnológie a potravinárske technológie: klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy v biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremedácie, funkčné potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia. 
 • Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok: separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód. 
 • Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia: farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia.
 • Ekológia a environmentalistika: kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, graficko-informačné systémy, environmentálne a krajinné inžinierstvo. 
 • Biofyzika, matematické modelovanie a bioštatistika: biofyzika, biofyzikálna medicína, matematické modelovanie, biologická štatistika.
 • Otvorená sekcia pre študentov: sekcia venovaná študentom na prezentáciu ich práce, resp. čiastočných výsledkov už počas štúdia s možnosťou zúčastniť sa širšej odbornej diskusie. Tematicky nie je sekcia členená kvôli možnosti prezentácie prác zo širokého spektra oblastí. 

 Dôležité termíny

 • 6. 3. 2020 – začiatok registrácie
 • 1. 5. 2020 – ukončenie prijímania abstraktov
 • 1. 5. 2020 – ukončenie prijímania posterov (prezentácií)
 • 1. 6. 2020 – začiatok konferencie (spustenie diskusie, hodnotenia)
 • jún 2020 – vyhodnotenie konferencie

Organizátorom konferencie je občianske združenie Preveda

Zdroj: Preveda

Ilustračné foto: Pixabay.com

(DK)

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 2
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Mäsožravé rastliny konzumujú zväčša hmyz a výnimočne malé stavovce.
Zistite viac