Priebežná hospodárska prognóza EÚ a Slovenska zo zimy 2019

14. feb. 2019 • Ekonomické vedy a obchod

Priebežná hospodárska prognóza EÚ a Slovenska zo zimy 2019

Hospodárska prognóza zo zimy 2019 naznačuje mierny rast v atmosfére globálnej neistoty. V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom rast sa očakáva v každom členskom štáte. V porovnaní s vysokými mierami rastu z posledných rokov sa očakáva celkové zmiernenie tempa, s výhľadom sa navyše spája veľká neistota.

Hospodárska činnosť v druhej polovici minulého roka naďalej klesala, keďže rast svetového obchodu sa spomaľoval, dôveru pohltila neistota a výstupy niektorých členských štátov boli negatívne ovplyvnené dočasnými faktormi, napríklad prerušeniami automobilovej výroby, sociálnym napätím a neistotou v oblasti fiškálnej politiky. Z týchto dôvodov sme v roku 2018 zrejme zaznamenali spomalenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne aj v EÚ na 1,9 %, a to z úrovne 2,4 % v roku 2017 (jesenná prognóza: 2,1 % pre EÚ28 a eurozónu) píše sa v tlačovej správe Európskej komisie zo 7. februára t. r.

Infografika: European Economic Forecast

Dynamika hospodárstva zo začiatku tohto roka sa utlmila, ale základy sú stále zdravé. Hospodársky rast bude pokračovať, i keď v miernejšom tempe. Európske hospodárstvo by malo naďalej ťažiť zo zlepšenia podmienok na trhu práce, priaznivých podmienok financovania a mierne expanzívnej fiškálnej politiky. HDP eurozóny sa podľa súčasnej prognózy zvýši o 1,3 % v roku 2019 a o 1,6 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,7 % v roku 2020). Smerom nadol sa upravuje aj prognóza rastu HDP EÚ, a to na úroveň 1,5 % v roku 2019 a 1,7 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,8 % v roku 2020).

Pokiaľ ide o väčšie členské štáty, údaje o raste v roku 2019 sa výrazne upravovali smerom nadol pre Nemecko, Taliansko a Holandsko. Mnoho členských štátov naďalej ťahá silný domáci dopyt, podporovaný aj fondmi EÚ.

Inflácia

Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien v eurozóne sa ku koncu roka 2018 znížila v dôsledku prudkého poklesu cien energií a nižšej inflácie cien potravín. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny energií a nespracovaných potravín, bola v priebehu roka utlmená napriek rýchlejšiemu rastu miezd. Celková inflácia podľa HICP dosiahla v roku 2018 priemernú hodnotu 1,7 %, čo je nárast oproti 1,5 % v roku 2017. Keďže v tomto a budúcom roku sa predpokladajú nižšie ceny ropy, ako sme očakávali na jeseň, inflácia v eurozóne sa podľa prognóz v roku 2019 mierne zníži na 1,4 % a v roku 2020 sa mierne zvýši na 1,5 %. Inflácia v EÚ by v tomto roku mala dosiahnuť v priemere 1,6 % a v roku 2020 by sa mala zvýšiť na 1,8 %.

Infografika: European Economic Forecast

Neistoty aj vďaka brexitu

Hospodársky výhľad sa vyznačuje vysokou úrovňou neistoty a prognózy sú ovplyvnené rizikami nepriaznivého vývoja. Obchodné napätie, ktorému už dlhšiu dobu čelíme, sa trochu zmiernilo, ale naďalej vzbudzuje obavy. Čínske hospodárstvo môže spomaľovať prudšie, než sa očakávalo, a globálne finančné trhy a mnohé rozvíjajúce sa trhy sú citlivé na náhle zmeny vnímania rizika a očakávania rastu. Proces brexitu je pre EÚ naďalej zdrojom neistoty.

V prípade Spojeného kráľovstva bol na rok 2019 použitý čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú prognózy na roky 2019 a 2020 z čisto teoretického predpokladu, že štruktúra obchodu medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom sa nezmení. Tento predpoklad slúži len na účely prognózy a nemá žiadny vplyv na proces prebiehajúci na základe článku 50.

Slovensko

Súkromná spotreba zostáva silným prispievateľom k hospodárskemu rastu. Dôvera spotrebiteľov naďalej zostáva na rekordných úrovniach po ukončení krízy, podporená je rýchlym rastom miezd a pevným hospodárskym výhľadom. Napriek rastúcim obavám o vyhliadky globálneho obchodu očakáva sa, že čistý zahraničný dopyt výrazne stimuluje hospodársky rast v roku 2019, v neposlednom rade kvôli rastúcemu objemu výroby v automobilovom sektore orientovanom na vývoz. 

Slovensko: Graf Real GDP growth and contributions

Rast investícií sa od roku 2019 pravdepodobne trochu zníži, pretože budovanie kapacít v automobilovom sektore sa skončí. Zatiaľ čo verejné investície, ktoré čiastočne financuje EÚ, pravdepodobne podporia celkovú investičnú činnosť, je pravdepodobné, že počas horizontu prognózy nedôjde k výraznému zvýšeniu tempa absorpcie fondov EÚ. Celkovo sa predpokladá, že rast reálneho HDP zostane na úrovni 4,1% v roku 2019, a potom klesne na úroveň 3,5 % v roku 2020. Zvyšujúca sa zamestnanosť v roku 2018 spôsobila nedostatok pracovnej sily a tlak na mzdy, podporované rýchlym vytváraním pracovných príležitostí. Tie zvyšujú výnosy posilňujú rozpočty domácností a pravdepodobne umožnia súkromnej spotrebe udržať dynamiku v rokoch 2019 a 2020.


Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip096_en.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_sk.htm

Infografika: https://ec.europa.eu/info/winter-2019-economic-forecast-growth-moderates-amid-global-uncertainties_en

Slovensko:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_07_02_19_sk_en.pdf

 

 

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Schopnosť rastlín adaptovať sa, je veľká.
Zistite viac