Prezentácia knihy Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941

19. sep. 2019 • Spoločenské vedy

Prezentácia knihy Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941

Slovenský štát (od 21. júla 1939 Slovenská republika) dostal už pri svojom zrode do vienka rozporuplnosť. Máloktoré obdobie slovenských dejín vyvoláva toľko emocionálnych aj racionálne podložených hodnotení ako príbeh prvého samostatného štátu v rokoch 1939 – 1945. Najnovší príspevok do národnej sebareflexie, ktorá z toho vyplýva, ponúka kolektív autorov z Historického ústavu SAV, pod vedením PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc. 

Kronika Slovenskej republiky zachytáva dôležité historické medzníky i bežné udalosti v spoločnosti. Približuje medzinárodné postavenie Slovenska v rokoch 1939 – 1945, vzťahy s Nemeckom, politický systém a ideológiu režimu, jednotlivé oblasti vývoja hospodárstva, infraštruktúry a techniky, armádu a vojenstvo, bezpečnostné a represívne zložky, perzekúciu etnických a náboženských skupín, osobitne židovskej komunity, prenasledovanie politických odporcov. 

Zaoberá sa tiež domácim a zahraničným odbojom, ako aj ľudským rozmerom každodenného života dobovej spoločnosti, akým sú sociálne pomery, životná úroveň, rozvoj kultúry, školstva, vedy a umenia, turizmus a cestovný ruch, šport, móda a iné aktivity. Hlavný text heslovito dopĺňa chronologický prehľad udalostí aj s načrtnutím diania na medzinárodnopolitickej scéne.

Obálka knihy Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941

Obálka knihy Kronika Slovenského štátu 1931 – 1941. Zdroj: VHÚ

Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941 vznikla v spolupráci  s Vojenským historickým ústavom v Bratislave a Ottovým nakladateľstvom, s. r. o., v Bratislave. Vzhľadom na široký záber je kronika rozdelená na dva diely. Prvý diel série končí napadnutím Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom dňa 22. júna 1941. Text je obohatený o množstvo obrazového materiálu a mapy. 

Pozvánka na prezentáciu knihy

Pozvánka na prezentáciu knihy. Zdroj: SAV

Prezentácia knihy sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2019 o 16.00 hod. v Malom kongresovom centre VEDA, vydavateľstvo SAV, na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave.  

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotozdroj: www.history.sav.sk/index.php?id=knihy-monografie-zborniky2019

www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8411

www.vhu.sk/kronika-slovenskeho-statu-1939-1941/

Ukážky z knihy: www.knihcentrum.sk/kronika-slovenskeho-statu-1939---1941

 

Vedecký kaleidoskop

 

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
TVT Utorok s prírodou 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Analýzy DNA z biol. vzoriek pripisovaných mýtickému obyvateľovi Himalájí patria tamojším medveďom.
Zistite viac