Predstavili výskum a výsledky práce AgroBioTech SPU v oblasti genetiky a DNA

08. máj. 2018 • Biologické vedy

Predstavili výskum a výsledky práce AgroBioTech SPU v oblasti genetiky a DNA

Kľúčové výskumy a výsledky práce Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre v oblasti genetiky a DNA boli predstavené 25. apríla počas podujatia DNAday 2018. Koná sa každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa DNA. Tento rok je výnimočný tým, že sme si pripomenuli 65. výročie jedného z najväčších vedeckých objavov 20. storočia – objavenie dvojitej špirály DNA v roku 1953, ako aj ukončenie projektu ľudského genómu (r. 2003).

Hlavným cieľom dňa DNA je pripomenúť si kľúčové genetické objavy a upriamiť pozornosť na DNA a jej význam. V tento deň sa po celom svete konajú vedecké podujatia a súťaže, prostredníctvom ktorých majú študenti a mladí výskumníci možnosť predstaviť svoje vedecké projekty. 

V Kongresovej hale Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa konal cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov spojených s genetikou. Podujatie bolo súčasťou programu DNAday Slovakia. RNDr. Veronika Fialková, PhD. z AgroBioTech priblížila moderné genetické analýzy a možnosti ich využitia v aplikovanom výskume, prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ) predstavil DNA ako molekulu života a miláčika prírody. Prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. (Katedra botaniky a genetiky FPV UKF) sa vo svojom vystúpení zameral na aplikácie výskumu DNA v biológii človeka a biomedicíne. Ing. Eva Tvrdá, PhD. (Katedra fyziológie živočíchov FBP) vysvetlila mechanizmy, príčiny a následky poškodenia DNA v samčích reprodukčných bunkách a Ing. Andrea Hricová, PhD. (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV) predstavila molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca.

Riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. uviedla, že tradičný prezentačný deň, ktorý zamestnanci výskumného centra každoročne organizujú pre pedagógov, študentov a širokú verejnosť, sa tentoraz rozhodli spojiť s medzinárodným podujatím DNAday Slovakia, ktoré sa na Slovensku organizuje už od roku 2003.

Účastníkom sa prihovoril aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Som veľmi rád, že tradícia prezentačných dní vo Výskumnom centre AgroBioTech pokračuje a naši odborníci môžu aj takýmto spôsobom prezentovať svoje úspechy a vedecké vízie akademickej obci i verejnosti,“ povedal rektor. Zdôraznil tiež úspechy vedeckých pracovníkov, ktorí vysoko prekračujú priemer v rôznych oblastiach výskumu a v oblasti pôdohospodárskych vied sú na špičke. „AgroBioTech ponúka priestor, infraštruktúru, treba len nadšencov, ktorí budú univerzitu a seba chcieť posúvať ďalej,“ dodal prof. P. Bielik.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/vo-v%C3%BDskumnom-centre-agrobiotech-predstavili-k%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9-objavy-spojen%C3%A9-s-genetikou/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Články
Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Je vedecky dokázané, že chuť niektorých jedál cítime neskôr, kvôli veľkosti molekúl.
Zistite viac