Pred nami je ďalší ročník Detskej Univerzity Komenského v Bratislave

30. jún. 2018 • Iný

Pred nami je ďalší ročník Detskej Univerzity Komenského v Bratislave

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili na tohoročné letné prázdniny v poradí už 16. ročník denného štúdia Detskej Univerzity Komenského a 8. ročník online štúdia. Počas predchádzajúcich ročníkov absolvovalo denné štúdium 5055 študentov, z nich úspešne skončilo s diplomom 4029. Do online štúdia sa zapojilo 2146 študentov, z ktorých s diplomom skončilo 1188.

Juraj KukuraNositeľom myšlienky a realizátorom projektu Detskej Univerzity Komenského (DUK) v Bratislave je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Organizácia DUK bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni. Herec a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura si dňa 13. júna 2018 prevzal prestížne ocenenie Beckovské slnko za svoju divadelnú, filmovú a televíznu činnosť doma i v zahraničí. Toto ocenenie je každoročne udeľované jednej významnej osobnosti z oblasti kultúry, športu, vedy alebo spoločenského života.

Otvorenie 16. ročníka DUK v Bratislave

Do 16. ročníka DUK sa prihlásilo 345 študentov vo veku od 9 do 14 rokov. Pre študentov zo sociálne slabších rodín a z detských domov je toto štúdium bezplatné. Do polovice júna bolo do 8. ročníka online štúdia prihlásených 130 študentov. Záujemcovia sa do tejto formy štúdia, ktoré je bezplatné, môžu naďalej hlásiť, a to až do 31. júla 2018

Detská Univerzita Komenského sa začína v stredu 4. júla 2018 o 11.00 hod. v Aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karola Mičietu a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Počas ceremónie tradične zaznie hymna DUK a študenti dostanú univerzitné indexy. V ten istý deň odzneje aj úvodná prednáška na tému: Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku?, s ktorou vystúpi poslanec Európskeho parlamentu, bývalý minister zahraničných vecí SR JUDr. Eduard Kukan.   

V tomto ročníku DUK odznie 8 prednášok. Diplom získajú tí študenti, ktorí absolvujú minimálne 5 prednášok. Ďalšie témy prednášok sú nasledovné: Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov? (11. 7. 2018), Prečo môžu policajti nasadzovať putá? (18. 7. 2018), Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami? (25. 7. 2018), Prečo  2+2 je 5? (1. 8. 2018, Prečo by sme mali spoznávať svet? (8. 8. 2018), Prečo je šport dobrou investíciou do života? (15. 8. 2018) a Prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom? (22. 8. 2018).

Okrem JUDr. Eduarda Kukana, s prednáškami vystúpia: prof. Eva Blahová z Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici; prof. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnická fakulta UK; doc. Juraj Šedivý z Filozofickej fakulty UK; prof. Daniel Ševčovič z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK; prof. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UK; doc. Marián Vanderka, dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK; prof. Vasilios Stavros z University of Warwick, Veľká Británia.    

Súčasťou programu 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského v júli budú workshopy na témy: Odvaha objaviť svoje lepšie Ja (Happy Company), Komunikačno-debatný workshop (Slovenská debatná asociácia), Army Workshop (Vojenský útvar – 13. mechanizovaný prápor Levice), Workshop s TA3 (Televízia TA3, Bratislava), Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave (Slovenské národné múzeum), Sme finančne gramotní? (Národná banka Slovenska).

V auguste majú študenti DUK na programe výlety: Pobyt na Planinke; Loďou za umením (Danubiana Meulensteen Art Museum); exkurzie: Prehliadka Energolandu, zábavného a náučného infocentra v Mochovciach; Návšteva výrobných hál závodu Volkswagen Slovakia; workshopy: IT workshop – Povolanie programátor (Microsoft); Vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám (SNG – Esterházyho palác); Street Dance Workshop (Tanečné štúdio JUMBO); koncert: Sláčikové nástroje – zvlášť, spolu, aj bez sláčika (Divadlo Aréna). Na záver ich čaká tradičná návšteva NR SR a parlamentná hodina otázok v rokovacej sále (Národná rada Slovenskej republiky).

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: https://www.duk.sk/

Tlačové správy Detskej Univerzity Komenského 2018 

Foto: Facebook.com/BeckovskeSlnko

Ilustračné foto: Fotogaléria DUK 2017

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biodiverzita je široký a komplexný pojem, ktorý reprezentuje rozmanitosť života na našej planéte.
Zistite viac