Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

13. máj. 2019 • Iný

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Vedec roka SR 2018: Ocenení vedci zľava V. Zeleňák, M. Baláž, J. Piteľ, J. Zohn a O. Grošek

Vedec roka SR 2018: Ocenení vedci zľava V. Zeleňák, M. Baláž, J. Piteľ, J. Zohn a O. Grošek

Ocenenie Vedec roka SR za rok 2018 v jednotlivých kategóriách získali:

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.V kategórii Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

RNDr. Matej Baláž, PhD. V kategórii Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach, za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018.

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.V kategórii Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., z Fakulty výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove, za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

Ing. Jozef ZohnV kategórii Technológ roka – Ing. Jozef Zohn, ASKOZVAR, s. r. o., Košice, za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.Ocenenia Vedec roka SR 2018

Ocenenia Vedec roka SR 2018

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPPDatalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér

Slávnostné odovzdávanie ocenení Vedec roka 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Slávnostné odovzdávanie ocenenia Vedec roka SR 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2018 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).

 

 

Zdroj: Tlačová správa

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR, portréty z archívu ocenených vedcov 

Uverejnila: MB

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nanočastice zlata dokážu chrániť ľudský albumín.
Zistite viac