Poľnohospodárska politika EÚ po roku 2020 sa zjednoduší


Poľnohospodárska politika EÚ po roku 2020 sa zjednoduší

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) predstavuje odpoveď EÚ na otázku, ako zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a vyvážený rozvoj európskych vidieckych oblastí. Jej cieľom je pomôcť zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre európskych poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov, ako aj stabilné, rozmanité a bezpečné dodávky potravín pre občanov.

Prispieva takisto k prioritám EÚ, akými sú napríklad vytváranie pracovných miest a hospodársky rast, boj proti zmene klímy a podpora udržateľného rozvoja. SPP má na dosiahnutie týchto cieľov k dispozícii tri navzájom prepojené postupy: podporu príjmov poľnohospodárov (tzv. priame platby), trhové opatrenia, ako napríklad boj proti náhlemu poklesu cien, a rozvoj vidieka.

Koľko prostriedkov sa vynakladá na priame platby

Zdroj: Obr. 1  Vysvetlenie SPP Priame platby pre poľnohospodárov na obdobie 2015 – 2020

Európska komisia začiatkom júna t. r. uverejnila návrhy nariadení, ktorými plánuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP).

Ide o návrh nariadenia o strategických plánoch SPP (novo navrhovaný spôsob fungovania pokrytia priamych platieb poľnohospodárom, podpory rozvoja vidieka a sektorových podporných programov), nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov (SOT) a horizontálneho nariadenia o financovaní, riadení a monitorovaní SPP. V týchto návrhoch sa zhmotnilo uvažovanie o budúcej SPP načrtnuté v oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva, ktoré Komisia predstavila v novembri 2017.

Prečo treba reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky?

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) od roku 1962 úspešne plní svoj pôvodný cieľ – poskytovať podporu príjmu poľnohospodárom s cieľom zabezpečiť občanom Európskej únie dodávky kvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravinových výrobkov. Význam SPP sa v priebehu rokov nezmenil, a to vďaka skutočnosti, že sa dokázala prispôsobiť aktuálnej situácii. Svet sa rýchlo mení a spolu s ním aj výzvy, ktorým čelia nielen poľnohospodári, ale aj naša spoločnosť ako celok. Či už zmena klímy, cenová volatilita, politická a hospodárska neistota, vyľudňovanie vidieka alebo rastúci význam svetového obchodu: poľnohospodári sa neustále prispôsobujú meniacim sa podmienkam a zákonodarcovia im musia zabezpečiť primeranú podporu na základe jednoznačných a zjednodušených pravidiel zo stredno- i dlhodobého hľadiska.

SPP je základným kameňom prechodu na udržateľnejšie poľnohospodárstvo. Musí podporovať odolnosť sektora, ako aj príjmy poľnohospodárov a rentabilitu ich práce. Musí zaručiť, aby poľnohospodárstvo v plnej miere zohrávalo svoju úlohu vo vzťahu k životnému prostrediu a zmene klímy, a musí naplno využiť digitálne inovácie, ktoré poľnohospodárom uľahčia prácu, znížia byrokraciu a podporia generačnú obnovu. Vyše 50 % obyvateľstva EÚ žije vo vidieckych oblastiach, a preto je potrebné úsilie, aby zostali atraktívnym a dôležitým životným priestorom z hľadiska rastu a zamestnanosti, ale takisto infraštruktúry, mobility a základných služieb. Poľnohospodárstvo EÚ prispieva k hospodárskej dynamike vidieckych oblastí a ich spoločensko-kultúrneho života a zohráva teda dôležitú úlohu, rovnako ako nová SPP, ktorá je zameraná na zachovanie udržateľného poľnohospodárstva na celom území Európy a investovanie do rozvoja vidieckych oblastí a komunít.

Podrobnejšie informácie nájdete v tlačovej správe Európskej komisie

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Obr. 1: Publikácia Vysvetlenie SPP Priame platby pre poľnohospodárov na obdobie 2015 – 2020

 

Vedecký kaleidoskop

Hore
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
Quark_2019
Bratislavská vedecká cukráreň
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Magnet môže pri určitej teplote stratiť svoje magnetické vlastnosti.
Zistite viac