Prednáška, Výstava / Borová

Dni ruží 2024

Plagát podujatia: Dni ruží 2024

Dni ruží 2024. Zdroj: Technická univerzita vo Zvolene


Toto podujatie už prebehlo.

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene vás pozýva na tradičné podujatie „Dni ruží v Arboréte Borová hora 2024“.

Kedy a kde sa podujatie Dni ruží 2024 uskutoční

Dni ruží 2024 sa uskutočnia v dňoch 15. a 16. júna 2024 od 9.00 do 18.00 v  Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.

V časoch 10.00 a 14.00 bude odborný výklad venovaný histórií šľachtenia, výsadbe, pestovaniu a údržbe pestovateľských skupín ruží.

Podujatie je spoplatnené.
Vstupné dospelí: 3 €; žiaci, študenti, dôchodcovia 2 €;
ZŤP, dieťa od 3 do 6 rokov: 1 €; dieťa do 3 rokov bezplatne

O podujatí

Podujatie okrem prehliadky arboréta ponúka návštevníkom možnosť prehliadky kvitnúceho rozária, kde je sústredených 800 odrôd kultúrnych ruží a 80 druhov botanických ruží. Podujatie je určené pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

O zbierke ruží

Zbierka ruží sa v Arboréte Borová hora začala budovať súčasne so zbierkou drevín. Zo začiatku mala všeobecný charakter a jej základ tvoril sortiment odrôd, ktorý zhromaždil prof. Pravdomil Svoboda v Arboréte Peklov a v Kostelci nad Černými lesy. Hoci zbierka obsahovala do 1 200 odrôd v počte takmer 14 000 kríkov, jej zloženie sa ukázalo ako málo vhodné pre študijnú zbierku.

Preto v rokoch 1971 – 1973 vznikol návrh na jej odborné zameranie tak, aby zodpovedala celkovému poslaniu a orientácii arboréta. Pôvodný návrh prof. Svobodu – pestovať odolné parkové ruže – bol doplnený o ďalšiu významnú myšlienku – pestovať a archivovať odrody vyšľachtené na území bývalého Rakúsko-Uhorska, resp. neskôr Československa, ako aj odrody vyšľachtené šľachtiteľmi pôsobiacimi na tomto území.

Dnes je na terasách, vybudovaných v roku 1979,  sústredených takmer 800 odrôd záhonových ruží, s osobitne vyčleneným priestorom pre miniatúrne, popínavé a sadové odrody ruží.

Viac info

https://abh.tuzvo.sk/

https://www.tuzvo.sk/sk/dni-ruzi-5