Prednáška / Senec

Ďalekohľad Jamesa Webba v časopriestore

Vesmírny teleskop Jamesa Webba je umiestnený v Lagrangeovom bode L2, hlboký vesmír pozoruje v infračervenom spektre. Zdroj foto: NASA

Vesmírny teleskop Jamesa Webba je umiestnený v Lagrangeovom bode L2, hlboký vesmír pozoruje v infračervenom spektre. Zdroj foto: NASA


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na letnú sériu astroprednášok, ktoré sa uskutočnia počas letných prázdnin v stredu  o 19:00 h v priestoroch ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Kedy a kde sa prednáška Ďalekohľad Jamesa Webba v časopriestore uskutoční

Prednáška sa uskutoční 17. júla 2024 od 19.00 v areáli ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Prednášajúci

RNDr. Roman Nagy, PhD., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave.

Viac info

www.solarastronomy.sk/astroprednasky/

https://www.facebook.com/solarastronomy.sk