23. máj. 2019 17.00 hod. - 23. máj. 2019 19.00 hod.

prednáška|Prednáškové popoludnie SMS #5: Termojadrová syntéza ako zdroj energie abudúcnosť energetiky (2019)
Prednáška

Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika • Technické vedy