13. apr. 2016 14.00 hod. - 13. apr. 2016 16.00 hod.

Simulovaný súdny proces podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita
Súťaž

Košice, Košický kraj, Nám, Slovenská republika • Právne vedy