01. apr. 2017 - 30. apr. 2017

konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2017
Konferencia

Vyhne, Banskobystrický kraj, Slovenská republika • Technické vedy