24. aug. 2015 - 29. aug. 2015

Letná škola robotiky vo Viedni 2015
Festival

Viedeň, Rakúsko, AT • Informačné a komunikačné technológie