01. feb. 2017 - 15. mar. 2017

výzva Vedec roka 2016
Súťaž

celé Slovensko, Slovenská republika, SR • Iný