02. jún. 2015 - 04. jún. 2015

9. konferencia „Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“ a 19. slovensko-česko-poľský vedecký seminár „Fyzika vody v pôde“
Konferencia

Kaluža, Košický kraj, Nám, Slovenská republika • Prírodné vedy