29. apr. 2016 - 30. aug. 2016

Výstava Slováci v Rumunsku
Výstava

Martin, Žilinský kraj, Slovenská republika • Spoločenské vedy