05. apr. 2016 - 05. apr. 2016

Veľká vojna očami detí: Vplyv vojnovej propagandy na deti a mládež v Rakúsko-Uhorsku
Prednáška

Nitra, Nitriansky kraj, Slovenská republika • Humanitné vedy