18. apr. 2018 - 18. apr. 2018

súťaž|IHRA 2018
Súťaž

Košice, Košický kraj, Nám, Slovenská republika • Informačné a komunikačné technológie