15. máj. 2019 15.00 hod. - 15. máj. 2019 17.30 hod.

prednáška|Prednášky s diskusiou v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia 2019
Prednáška

Košice, Košický kraj, Nám, Slovenská republika • Zdravotné vedy