22. apr. 2016 - 23. apr. 2016

IX. študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva
Sympózium

Košice, Košický kraj, Nám, Slovenská republika • Právne vedy