08. nov. 2017 16.00 hod. - 08. nov. 2017 21.00 hod.

prezentácia|Deň otvorených dverí FRI ŽU v Žiline ONLINE (2017-11)
Prezentácia

celé Slovensko, Slovenská republika, SR • Informačné a komunikačné technológie