2
Júl

výzva|Hubert H. Humphrey štipendijný program (2021-2022)

Začiatok
02. júl. 2020 00.00 hod.
Koniec
11. sep. 2020 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR
Popis

Hubert H. Humphrey štipendijný program (2020-2021Humphrey 40 Bar Blue

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10 - mesačný študiný pobyt (bez získania akademického titulu) na univerzite v USA spojený so 6-týždňovou profesionálnou praxou.
Cieľom programu je umožniť účastníkom prehĺbiť svoje poznatky a skúsenosti v danom odbore, oboznámiť sa americkým profesionálnym vzdelaním a praxou v danej oblasti. Účastníci programu sa zamerajú na svoje odborné záujmy, interakciu s odborníkmi, zapoja sa do štúdia a nadobudnú praktickú skúsenosť v organizácii v USA podľa vlastného výberu.

 

Štipendiá sú udeľované v nasledujúcich oblastiach :

 

Udržateľný rozvoj:

a. poľnohospodársky a vidiecky rozvoj

b. ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo

c. prírodné zdroje, environmentálna politika a klimatické zmeny

d. miestne a regionálne plánovanie

 

Tvorba demokratických inštitúcií:

a. komunikácia/žurnalistika

b. právo a ľudské práva

c. analýza verejnej politiky a verejná správa

d. politika a manažment v oblasti technológií

e.  manažment ľudských zdrojov

 

Vzdelávanie:

a. plánovanie a administrácia vzdelávania

b. manažment vysokého školstva

c. vúčba angličtiny ako cudzieho jazyka

 

Verejné zdravotníctvo

a. politika a manažment verejného zdravotníctva

b. prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS

c. vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené magisterské štúdium
  • minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • slovenské štátne občianstvo
  • žiadna alebo minimálna skúsenosť v USA

 

Úspešní kandidáti musia preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj a riadenie pracovníkov, najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore, ako aj aktívne zapojenie sa v rámci komunitných, dobrovoľníckych či iných verejných aktivít. Prednosť môžu mať uchádzači z menej rozvinutých regiónov či sociálno-ekonomických sektorov.

 

Uzávierka podania prihlášok na školský rok 2021 - 2022 je 11. septembra 2020.

 

Prihláška

Viac informácií

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Tretinu príjmu tukov človeka by mali tvoriť nasýtené mastné kyseliny.
Zistite viac