15
Apríl

výzva|grantový program ESET Science Award 2020

Začiatok
15. apr. 2020 00.00 hod.
Koniec
28. máj. 2020 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Nadácia ESET, Einsteinova 24, Bratislava
Popis

ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Od roku 2019 ho udeľuje  Nadácia ESET. 
Eset Science AwardSme presvedčení, že veda si zaslúži v našej spoločnosti dôležitejšie miesto. Osobnosti slovenskej vedy chceme predstaviť nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veríme totiž, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred.
 
Hlavné kategórie

  • Výnimočný vedec oceňuje osobnosti, ktorých práca za posledných 10 rokov výnimočným spôsobom zviditeľnila slovenskú vedu v európskom alebo svetovom vedeckom priestore a má reálny alebo potenciálny presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti. Laureát získa finančnú odmenu 100 000 eur.
  • Mladý vedec oceňuje mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorých pôsobenie možno označiť za výnimočne prínosné pre slovenský vedecký priestor a majú veľký potenciál do budúcnosti. Laureát získa finančnú odmenu 5 000 eur.
  • Vysokoškolský pedagóg oceňuje vysokoškolských pedagógov, ktorí sú výnimoční odborníci vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k výnimočným výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov. Laureát získa finančnú odmenu 5 000 eur.

Kandidáti môžu zaslať svoju prihlášku prostredníctvom online formulára na www.esetscienceaward.sk. Prihlasovanie je možné do 28. mája 2020. O víťazoch rozhodne medzinárodná porota zložená z uznávaných vedcov, ktorých nadácia postupne predstaví na web stránke projektu ESET Science Award. Slávnostný galavečer s vyhlásením laureátov je naplánovaný na 14. októbra 2020, resp. sa termínom prispôsobí situácii spojenej s pandémiou koronavírusu.

 

Ocenenie je určené vedeckým pracovníkom, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy, pôdohospodárske vedy.

 

Do všetkých kategórií sa môžu prihlasovať vedeckí pracovníci pôsobiaci v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom: najmä slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská a súkromné spoločnosti so sídlom na Slovensku.

 

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Akútny infarkt nastáva, keď časť srdcového svalu nemá dostatočnú dodávku kyslíka.
Zistite viac