17
Január

prezentácia|Deň otvorených dverí SPU v Nitre (2020-02)

Začiatok
17. jan. 2020 00.00 hod.
Koniec
27. mar. 2020 13.00 hod.
Miesto
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A.Hlinku 2, Nitra
Mesto
Nitra, Nitriansky kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prezentácia
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A.Hlinku 2, Nitra
Popis

Deň otvorených dverí SPU v Nitre 2020

 


Podľa času

17. 1.
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

23. 1.
Technická fakulta

3. 2.
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

7. 2.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

13. 2.
Technická fakulta

14. 2.
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

13. 3.
Fakulta ekonomiky a manažmentu

17. 3.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

27. 3.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 

Podľa fakúlt:


Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
3. februára 2020 a 14. februára 2020
o 10.00 v aule SPU v Nitre
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
7. februára 2020 a 27. marca 2020
o 10.00 h v posluchárni Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
17. januára 2020, 7. februára 2020 a 13. marca 2020,
vstupy o 10.30 h, pavilón S, poslucháreň S-01,]Tr. A. Hlinku 2, Nitra,
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
13. decembra 2019, 17. januára 2020 a 14. februára 2020
od 10.00 h do 12.00 h, poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
7. februára 2020
od 10.00 do 14.00 h, Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra,
17. marca 2020 - podľa prebiehajúceho rozvrhu
 
Technická fakulta
23. januára 2020, 9.00 - 16.00 h, Galéria Mlyny,
13. februára 2020, Tr. A. Hlinku 2, pavilón TF, vstupy o 9.00 a 11.00 h
Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium

 

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ako prvý použil odborný termín „ľudský mikrobióm“ v roku 2001 molekulárny biológ Joshua Lederberg.
Zistite viac