6
December

výstava|TRITRI – Tatry očami geológa (2020)

Začiatok
06. dec. 2019 00.00 hod.
Koniec
12. júl. 2020 16.00 hod.
Miesto
SNM - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Výstava
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
SNM - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Spoluorganizátori
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava
Popis

Výstava TRITRI – Tatry očami geológov
6. 12. 2019 - 01.06.2020 predĺžené do 12.7.2020

Výstava geofotografie Vysokých Tatier s umeleckou hodnotou, doplnená o zbierkové predmety vyhynutých živočíchov a hornín z tejto zaujímavej prírodnej a geologickej lokality.

 

Vysoké Tatry (Tritri = slovo slovanského pôvodu označujúce skalné bralá) aj napriek svojej malej rozlohe a skromnej nadmorskej výške sa v ničom nemusia hanbiť pred mnohými svetovými veľhorami. Oprávnene sú označované ako najmenšie veľhory na svet.

 

Dnešný majestátny a malebný vzhľad Tatier, je výsledkom stoviek miliónov rokov vzájomného súperenia vnútorných a vonkajších geologických činiteľov. Energia potrebná na vytvorenie tejto nádhernej prírodnej architektúry pochádza z procesov, ktoré sa odohrávali vo vnútri planéty, alebo z geologických procesov poháňaných slnečnou energiou, pôsobiacich predovšetkým na jej povrchu. Pokým dospeli do súčasnej podoby, striedavo boli vysokým horstvom, zarovnanou súšou, ale aj dnom plytkých či hlbších morí, v ktorých sa ukladali morské usadeniny a zakrývali zvyšky odumretých organizmov a stopy po ich živote. Tieto dnes často nachádzame v horninách ako skameneliny. Počas miliónov rokov boli usadeniny postupne zmenené na pestrý súbor viac, alebo menej premenených hornín, ktoré spolu s hlbinnými vyvretými horninami granitového zloženia tvoria základný stavebný materiál dnešnej veľkolepej geologickej stavby.

 

Geológovia sa snažia rôznymi výskumnými metódami dešifrovať a pochopiť zložitú geologickú históriu, ktorá vytvorila tento unikátny prírodný klenot. Jednou z metód geologickej práce je dokumentovanie a hľadanie prejavov geologických procesov prostredníctvom kresieb a fotografií geologických objektov. Geofotografia je motivovaná vedeckým skúmaním, často sa však prekrýva s dokumentaristickým, alebo až umeleckým štýlom.

 

Výstavu podnietil archív Petra Reichwaldera, ktorý vznikol ako dokumentácia jeho terénnych výskumov v Tatrách. K ním sa postupne pridali fotografie ďalších vedeckých pracovníkov – Zory Abaffyovej, Radovana Bednára, Radoslava Biskupiča, Jána Madarása, Jozefa Michalíka, Martiny Moravcovej, Petra Ondrusa, Martina Sabola, Pavla Staníka, Milana Sýkoru, Martina Števku. Fotografie vhodne rozčleňuje a dotvára osem tematických celkov. Jazykom prístupným širokej verejnosti približujú históriu vzniku, horninové zloženie, činnosť človeka, ako aj súčané ohrozenie tohto unikátneho prírodného klenotu.

 

Výstavný projekt dopĺňajú pozoruhodné predmety zo zbierok SNM – Prírodovedného múzea, Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ako horniny, minerály a skameneniny z územia Tatier.

 

Návštevníkov zaujmú predovšetkým

  • unikátne nálezy stôp dinosaurov z Tichej doliny z obdobia pred cca 200 miliónmi rokov,
  • lebky leva jaskynného nájdenej v Medvedej jaskyni v Západných Tatrách,
  • zubov fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským dnom,
  • či zlato vo forme zlatiniek, objavených v oblasti pod Kriváňom.

Sprievodné podujatia k výstave TRITRI sa uskutočnia 4.2., 11.2., 18.2., 25.02., 24. 3. 2020 o 17:00 hod.

 

Informácia pre návštevníkov počas COVID-19

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
FVF 2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Srdcové zlyhávanie je stav, ku ktorému dochádza pri vážnom poškodení srdcového tkaniva.
Zistite viac