23
Január

prednáška|Prednáškové popoludnie SMS 2020-01: Kvalita ovzdušia na Slovnsku

Začiatok
23. jan. 2020 17.00 hod.
Koniec
23. jan. 2020 19.00 hod.
Miesto
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV, Jeséniova 17, SHMÚ Bratislava
Spoluorganizátori
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava
Popis

Slovenská meteorologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský hydrometeorologický ústav Vás pozývajú na prednášku s názvom
 
Kvalita ovzdušia na Slovensku
 
ktorá sa uskutoční:
23. januára 2020 (štvrtok)
o 17.00 hod.
v kinosále SHMU, Jeséniova 17, Bratislava

 
Prednášajúci: RNDr. Martin Kremler, PhD.,
vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ Bratislava.
 
Nový rok začíname témou, ktorá sa týka nás všetkých – kvalita ovzdušia. Je to oblasť, ktorú vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.
V prednáške vysvetlíme pojmy ako smog, inverzia, zdroje emisií, rozptylové podmienky v atmosfére či kolobeh látok v atmosfére a čiastočne aj legislatívu SR a EU, týkajúcu sa práve tejto oblasti. Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje SHMÚ na staniciach Národnej monitorovacejsiete kvality ovzdušia (NMSKO).

 

Prednáška je pokračovaním série prednáškových popoludní venovaných práci meteorológov, klimatológov, hydrológov a odborníkov v oblasti kvality ovzdušia so zámerom predstaviť ich povolanie, výsledky ich činnosti, zaujímavosti inovinky – nielen v odboroch už spomenutých.

 

Po prednáške bude nasledovať diskusia. Je určená pre širokú verejnosť, radi privítame kolegov, ale aj laikov, nadšencov a našich sympatizantov. Vstup je voľný. 

 

Pozvánka (pdf 540 kB)

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Gerontopsychológia je časťou psychológie, ktorá sa zameriava na seniorský vek a jeho špecifiká.
Zistite viac