19
November

prednáška|Archeologická kaviareň 2019-11: Miles christianus - Jazda v stredovekom vojsku

Začiatok
19. nov. 2019 17.30 hod.
Koniec
19. nov. 2019 19.00 hod.
Miesto
Výstavný pavilón SNM na Žižkovej ulici 16, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Eisnerova spoločnosť archeologická
Spoluorganizátori
SNM - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava
Popis

MILOVNÍCI STREDOVEKU A RYTIEROV, SEM SA!

V utorok 19. novembra 2019 v rámci Archeologickej kaviarne nám Petra Simončičová Koóšová z Mestského úradu ochrany pamiatok predstaví stredovekých rytierov.

 

Stredovek, obdobie, keď kôň vyniesol jazdcov nad hlavy ostatných bojovníkov. Stali sa rozhodujúcou elitou vojska.

Na rytierstvo je možné pozerať sa nielen z pohľadu vojenského či spoločenského, ale aj náboženského. V 11. až 14. storočí chápeme rytierov ako skupiny profesionálnych elitných bojovníkov, ktorí robili hrdinské činy (faire chevalerie, militiam facere). Boli viac-menej stotožňovaní s aristokraciou, neskôr sa stal „rytier“ šľachtickým titulom. Z plne laického združenia jazdcov – bojovníkov sa stal stav posvätený cirkevnými hodnostármi.

 

Archeologické doklady o jazde v stredoveku máme z prostredia hradov, miest, ale aj zo zaniknutých dedín. Zaujímavé nálezy či ikonografické pramene pochádzajú aj zo sakrálneho prostredia alebo priamo z hrobov.

Podujatie na FB

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Veda v Centre
Quark_2019
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kaštieľ vo Svätom Antone je od roku 1985 Národnou kultúrnou pamiatkou.
Zistite viac