9
September

registrácia|konferencia|driving.digital 2019: Výskum a inovácie pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu

Začiatok
09. sep. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. sep. 2019 23.59 hod.
Miesto
X-BIONIC® SPHERE HOTEL, Šamorín
Mesto
Šamorín, Trnavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Cyber STRING, Nové záhrady I / 11, Bratislava
Spoluorganizátori
QuBit Conference, Nové záhrady I/11, Bratislava
Popis

1. ročník podujatia Automobilový priemysel a bezpečnosť na medzinárodnej konferencii driving.digital 2019...

 

14. - 15. október 2019
X-BIONIC® SPHERE HOTEL, Šamorín 
 
Dozviete sa veľa nielen o automobilovom priemysle a bezpečnosti, ale aj o konektivite vozidiel, systémoch riadenia, stabilite jednotlivých systémov a služieb a oveľa viac!


„Konferencia driving.digital je odvetvovou programovou konferenciou zameranou na kybernetickú bezpečnosť.“

Témy konferencie sa dotknú stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite a poukážu na oblasti rizík a zraniteľností v celom životnom cykle všetkých kategórií vozidiel, od ich vývoja, výroby, cez ich prevádzku až po ukončenie ich životnosti, v prostredí dopravnej infraštruktúry a smart urbárnych lokalít.

 

Cieľom konferencie je priblížiť rozsah témy konferencie a poukázať na možnosti zapojenia slovenských firiem a výskumných inštitúcií do výskumných a inovačných projektov v oblasti stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite. Pridruženým cieľom konferencie je podporiť rozvojový program driving.digital.

 

Cieľovou skupinou konferencie sú domáci dodávatelia a subdodávatelia automobilového priemyslu hľadajúci inovačné impulzy pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti, zahraničné spoločnosti hľadajúce priestor na slovenskom automobilovom trhu, dodávatelia digitálnych riešení pre bezpečnú automobilovú dopravu v smart ekosystémoch blízkej budúcnosti, hľadajúci uplatnenie v partnerstvách pre výskum a inovácie v oblasti automobilového priemyslu a mobility.

 

Sprievodným podujatím konferencie driving.digital je Okrúhly stôl, zameraný na odbornú diskusiu k možnostiam slovenského výskumu pre automobilový priemysel a mobilitu.
 

WEBOVÁ STRÁNKA KONFERENCIE

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Glukóza je sacharid, ktorý prijímame najčastejšie v sacharóze.
Zistite viac