6
September

registrácia|konferencia|Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov (2019)

Začiatok
06. sep. 2019 00.00 hod.
Koniec
10. sep. 2019 23.59 hod.
Miesto
Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59, Bratislava
Popis

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky a Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave na medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

 

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV
 

Konferencia s názvom "Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov" je orientovaná na riešenie otázok spojených s osobnosťou učiteľa, jeho prípravou a pedagogickým pôsobením.

Vytvárame priestor pre prezentovanie riešených problémov, výskumných výsledkov a podnetov pre inovácie vo vzdelávacej teórii i praxi. Na konferencii sú vítaní aj učitelia z praxe.

 

Tematické zameranie konferencie:

  • Kompetencie učiteľa v 21. storočí
  • Očakávania pedagogickej praxe od absolventov pedagogických fakúlt
  • Výzvy a problémy začínajúcich učiteľov
  • Reflexia silných a slabých stránok prípravy budúcich učiteľov

Miesto konania konferencie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59, miestnosť číslo R-10

Termín:  16. 10. 2019

 

Účasť na konferencii je spoplatnená sumou 20 Eur, pre študentov doktorandského štúdia sumou 10 Eur, pre členov riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0443/18 je účasť na konferencii hradená z grantu.

 

Záväzné prihlášky s názvom príspevku, abstraktom v rozsahu max. 10 riadkov, zasielajte do 10.9.2019.

 

Pozvánka (pdf 930 kB)

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Quark_2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Hydrológia ako veda o kolobehu vody v prírode sa zaoberá aj tvorbou a topením snehovej pokrývky.
Zistite viac