6
September

registrácia|konferencia|Urbanizovaná krajina, pôda a klíma 2019

Začiatok
06. sep. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. sep. 2019 23.59 hod.
Miesto
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, Bratislava
Spoluorganizátori
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava
Popis

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave Vás pozývajú na vedeckú konferenciu:

Urbanizovaná krajina, pôda a klíma“,
ktorá sa bude konať dňa 7. novembra 2019 v Konferenčnom centre NPPC – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave.

Vedecká konferencia je výstupom projektu aplikovaného výskumu APVV-15 – 0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“.

 

Téma konferencie

Regulácia mikroklímy v zastavanom mestskom prostredí je výrazne determinovaná nepriepustným prekrytím pôdy dlažbou, asfaltom, betónom a pod. Zástavba súvisí s populačným rastom a urbanizačným rozvojom v rámci výstavby sídiel, priemyselných stavieb a dopravnej infraštruktúry. Je zrejmé, že v porovnaní s otvorenými zelenými areálmi miest rozlohou väčšia zástavba prispieva k vyššej priemernej teplote a k extrémnym teplotám v letnom období. Vplyv nepriepustných povrchov v mestách na mikro- a mezoklimatické podmienky sa znásobuje existenciou pozorovaných globálnych zmien, predovšetkým klimatickej zmeny.

 

Cieľom projektu APVV-15-0136 je tvorba historických, súčasných aj predikovaných poznatkov na podklade identifikácie území pokrytých nepriepustným povrchom a klimatických aspektov – území s výskytom UHI (mestských ostrovov tepla). Ako hlavný zmierujúci účinok prekrytia pôdy možno považovať vytvorenie vyváženej priestorovej organizácie územia – plánovanie miest na regionálnej a lokálnej úrovni so zachovaním princípov udržateľnej krajiny a návrhy zelenej infraštruktúry miest, ktorá prispieva k významnej redukcii negatívnych dopadov na životné prostredie. Tieto atribúty sú nosnou témou konferencie.

 

Vedecký program
Blok A) Pôda, voda, rastlinstvo v urbanizovanej krajine a klíme
Blok B) Vzťah urbánnej klímy a krajinnej pokrývky / využitia krajiny

 

Registrácia
Termín registrácie: do 30. 9. 2019. Registračný formulár

 

Vložné
Vedecká konferencia je bez registračného poplatku.

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Bakteriofágy (fágy) sú vírusy, ktoré infikujú baktérie.
Zistite viac