4
September

registrácia|súťaž|Informatická súťaž iBobor (2019)

Začiatok
04. sep. 2019 00.00 hod.
Koniec
09. nov. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava
Popis

iBobor-logoV roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor.

Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.

 

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom zvolených učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

 

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

 

Súťažné kategórie

 • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
 • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
 • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
 • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií.
 • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

Termíny iBobra pre školský rok 2019/20:

 • 26. augusta - 7. novembra 2019 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 7. októbra - 9. novembra 2019 do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 11. - 15. novembra 2019 prebieha SÚŤAŽ, rozpis kategórií po dňoch zverejníme neskór (najneskôr 7. októbra).

 

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 2
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch je chronický psychosociálny stres.
Zistite viac