27
Máj

výzva|Nadácia Volkswagen Slovakia - Budúcnosť aj s autizmom (2019)

Začiatok
27. máj. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. sep. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Nadácia Volkswagen Slovakia
Popis

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Ciele grantového programu:

 • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
 • Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
 • Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
 • Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 • Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov

Žiadateľ:

 • Materské a základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 • Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná trieda pre deti s autizmom
 • Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
 • Špecializované zdravotnícke zariadenia so zameraním na deti s autizmom
 • Neziskové organizácie zaomerané na deti s autizmom

Témy grantového programu pre rok 2019:

 • výchovno-vzdelávacie a terapeutické procesy pre deti s autizmom, ich aktivizácia a integrácia

 

Maximálna výška podpory: 3 500 € na projekt
Počet podporených projektov:  14
Začiatok prijímania žiadostí:    27. máj 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. september 2019

 

Informácie o programe (pdf 331 kB)

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Vďaka vedeckému mysleniu sa vieme naučiť uvedomovať si chyby vo vlastnom myslení.
Zistite viac